| جمعه، 26 شهریور 1400
نگاه ایران:  طی حکمی از سوی رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، حجت الاسلام هادی بصیری به عنوان رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان گیلان منصوب شد. طی حکمی از سوی حجت الاسلام محمدیان، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، حجت الاسلام هادی بصیری مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه گیلان به عنوان رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان گیلان منصوب شد. لازم به ذکر است، پیش از وی حجت الاسلام اسماعیل پوررضا عهده دار این مسئولیت بود.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code