| چهارشنبه، 28 اردیبهشت 1401
نگاه ایران:مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت از پرداخت مطالبات معوقه پیمانکاران نظافت شهرداری این شهر خبر داد. مرتضی عاطفی با بیان اینکه مطالبات پیمانکاران رفت و روب شهرداری رشت به زودی پرداخت می شود اظهار کرد: عمده بدهی شهرداری به پیمانکاران رفت و روب در مناطق مختلف تسویه شده و مابقی بدهی نیز به صورت غیر نقدی تها تر خواهد شد. وی با اشاره به صحبت هایی که در هفته های اخیر درباره پرداخت نشدن حقوق بیش از سه ماه پاکبانان شهرداری عنوان شده تصریح کرد: در حال حاضر حقوق هیچ کدام از پاکبانان شهر رشت بیش از یک ماه و نیم به تعویق نیفتاده و حتی با برخی از آن ها تا آخر ماه مهر نیز تسویه حساب شده است. عاطفی تاکید کرد: به تعویق افتادن سه یا چهار ماهه حقوق پاکبانان شهرداری رشت کذب محض است. مدیرعامل سازمان پسماند شهرداری رشت افزود: متاسفانه به دلیل برخی از مشکلات نه تنها شهرداری رشت که شهرداری بسیار از شهرهای دیگر در استان های مجاور نیز با مشکلات مربوط به پرداخت حقوق کارکنان روبرو هستند و این موضوع حتی در مورد پرسنل ادارات دیگر نیز وجود دارد. عاطفی با بیان اینکه مدیریت شهری در خصوص پرداخت به موقع حق و حقوق کارمندان و کارگران دغدغه دارد گفت: تلاش می شود تا زحمتکشان حوزه شهری با کمترین مشکل و دغدغه به حقوق خود دست پیدا کنند. وی تاکید کرد: سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت ناظر بر حسن انجام پرداخت مطالبات پیمانکاران از جانب شهرداری مناطق بوده و در این باره با جدیت به دنبال پرداخت معوقات و تسویه حساب با پیمانکاران است.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code