| شنبه، 31 اردیبهشت 1401
نگاه ایران:روزنامه «آرمان» از دیدار محرمانه سیدحسن خمینی با آیت الله جوادی آملی خبر داد. یک دیدار محرمانه در قم! دوشنبه شب بود که آیت الله سیدحسن خمینی به دیدار آیت الله جوادی آملی رفت. خبری از این دیدار به بیرون درز نکرد بنابراین در وهله نخست آنچه به ذهن می رسد اینکه حتما موضوع مهمی عنوان شده که اکنون زمان مناسبی برای رسانه ای شدن آن نیست، اما چند نکته را در این خصوص می توان مطرح کرد. نخست اینکه سیدحسن خمینی برای مشورت درباره کاندیداتوری اش در انتخابات مجلس خبرگان به دیدار آیت الله جوادی آملی رفته است. یادگار امام در آخرین اظهاراتش درباره حضور در این انتخابات که به ۲۸ آبان باز می گردد، گفته بود: قطعا آنچه مسئولیت ما باشد، در صورتی که موضوع آن را بشناسیم، به آن عمل می کنیم. اما بر همگان واضح است که تاکید بر خرد جمعی از ویژگی های بارز یادگار امام است؛ بنابراین این دیدار می تواند در همین راستا ارزیابی شود. ضمن اینکه آیت الله جوادی آملی هم بر حضور او در این انتخابات تاکید دارد. حجت الاسلام محسن غرویان چندی پیش گفته بود: در جلسه ای که با آیت الله جوادی آملی داشتم درباره مرتبه علمی حاج حسن آقای خمینی پرسیدم، آیت الله جوادی آملی در پاسخ ضمن تمجید از فضائل علمی ایشان گفتند که سیدحسن آقا از نظر فقهی در زمره علمای بزرگی است که جلسات درس فقه و اصول را بسیار خوب و پربار برگزار می کند و بنده ایشان را از هر حیث واجد شرایط می دانم. دو گمانه دیگر هم مطرح است که یکی درخواست از آیت الله جوادی آملی برای دعوت واجدان شرایط جهت حضور در انتخابات مجلس خبرگان است و دیگری دعوت از افراد میانه رو برای حضور در انتخابات است تا مجلسی قوی شکل بگیرد؛ مجلسی که همگان بر غیرسیاسی بودن آن اذعان و تاکید دارند بزرگان باتجربه و جوانان کاردان در آن حضور داشته باشند که پایه های تقویت نظام است.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code