| چهارشنبه، 01 بهمن 1399
نگاه ایران:نماینده مردم سیاهکل و لاهیجان با بیان اینکه در دولت قبل احزاب خاص، تعریف داشتند ولی عام نبودند، گفت: به این معنا که احزاب نزدیک به دولت فعال تر بودند. ابوذر ندیمی در خصوص عملکرد خانه احزاب و نحوه عملکر دخانه احزاب در دولت گذشته و فعلی اظهار داشت: احزاب در ایران هنوز آن تبلور لازم را ندارد و خانه احزاب نیز نتوانسته است که نقش آفرینی اساسی داشته باشد و بیش از آنکه نمود بیرونی داشته باشد، نمود داخلی دارد. نماینده مردم سیاهکل و لاهیجان در مجلس شورای اسلامی افزود: خواسته ما از خانه احزاب به عنوان یک نهاد متکفل و پیگیر حقوق احزاب این است که در همه امور حاضر باشد ولی متاسفانه تاکنون حتی یک نماینده از خانه احزاب برای حضور در جلساتی که پیرامون احزاب بود به مجلس نیامده که این نشان می دهد اعضای خانه احزاب پیگیر امور نیستند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اعضای خانه احزاب حتی در مورد بحث تقنین در خصوص احزاب، یک تماس با نمایندگان موافق و مخالف برقرار نکردند تا نظرات خود را به نمایندگان منتقل کنند، متذکر شد: این موضوع نشان می دهد که اعضای خانه احزاب اهمیت نمی دهند. ندیمی نقش خانه احزاب در زمان هایی که به احزاب هجمه می شود را نیز کم رنگ دانست و گفت: در این مواقع نیز خانه احزاب اقدام جدی را برای حمایت از انجام نمی دهد همچنین در خصوص انحلال و تشکیل احزاب، خانه احزاب اقدام مهمی را انجام نمی دهد. وی با بیان اینکه گفت وگوی مدنی از راه دیالوگ های جمعی بهتر می شود، ادامه داد: به دلایل سیاسی، اجتماعی، عاطفی و عدم حمایت های حکوکتی از احزاب، این رکن مهم دموکراسی راه نیفتاده است پس لازم است که دولت از احزاب حمایت واقعی کنند که البته این موضوع به این معنی نیست که احزاب دولت ساخته به وجود آید. نماینده مردم سیاهکل و لاهیجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حمایت دولت از احزاب به معنای حمایت حقوقی، مدنی و حتی مالی است، خاطرنشان کرد: احزاب پس از انقلاب عموما مقطعی بودند و دائمی نبودند. ندیمی با اشاره به وضعیت احزاب در دولت قبل، بیان کرد: در دولت قبل احزاب خاص، تعریف داشتند ولی عام نبودند که به این معناست که هر حزبی که به دولت نزدیک تر بود، فعال تر بود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه احیا خانه احزاب توسط دولت فعلی کار مبارکی بوده است و امیدواریم صرف به صرف احیا بسنده نکنند و آثار آن نیز دیده شود، خاطرنشان کرد: تفاوت عملکرد دولت فعلی با دولت سابق در زمینه احزاب، هنگام برگزاری انتخابات بیشتر می شود
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code