| دوشنبه، 07 آذر 1401
نگاه ایران: حسن عباسی، ۸ اردیبهشت ۹۴ در جمع دانشجویان دانشگاه خلیج فارس بوشهر برای سخنرانی در همایش «ایران ۱۴0۴ در جهان ۲۰۳۵» به دعوت جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه خلیج فارس حاضر شد. او خطاب به حسن روحانی گفت: در حد و قواره شما نیست که بخواهید همه مشکلات کشور را حل کنید. فیلم قسمت هایی از سخنرانی جنجالی حسن عباسی:
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code