| دوشنبه، 02 خرداد 1401
نگاه ایران:  معاون عملیات سازمان آتش نشانی رشت، گفت:خوشبختانه در حادثه آتش سوزی خانه ویلایی در سیاه اسطلخ رشت به کسی آسیب جانی نرسید. «شهرام مومنی» در خصوص حادثه آتش سوزی خانه ویلایی در سیاه اسطلخ رشت، گفت: ۳۱ آتش نشان به همراه ۸ دستگاه خودروی اطفایی به محل حادثه اعزام شدند. وی افزود: به محض رسیدن شعله های آتش بر سقف خانه ویلایی که به شدت از دو طرف نیز در حال گسترش بود مشاهده می شد. مومنی خاطرنشان کرد: تیم های آتش نشانان اعزامی، سریعاً نسبت به انجام تمهیدات ایمنی «قطع سیستم برق و گاز منزل مسکونی» و اطفا و مهار کامل آتش اقدام کردند. مومنی علت حادثه را اتصال در سیستم سیم کشی برق از ناحیه پشت بام دانست و گفت: خوشبختانه در این حادثه به کسی آسیب جانی نرسید. وی تصریح کرد: با توجه به متصل بودن پشت بام خانه های متصل و بدون دیوار آتش بر، حریق با همت و تلاش آتش نشان در همان یک خانه مهار و از گسترش به دیگر منازل مسکونی پیشگیری بعمل آمد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code