یکشنبه، 18 خرداد 1399 | 2020 Sunday 07 ,June  
ماجرای یک ویدیوی پرحاشیه در فضای مجازی؛
نگاه ایران: هفته گذشته مامورین سد معبر شهرداری منطقه ۳ مجبور شدند وسائل و بساط یکی از عاملین انسداد کننده معبر عمومی شهر در بلوار خرمشهر را جمع آوری نمایند. در پی خود زنی یکی از عاملین انسداد کننده سد معبر در بلوار خرمشهر، مجید رضایی معاون خدمات شهر شهرداری منطقه ۳ رشت در گفت و گو با خبر راست بیان داشت: نیروهای سد معبر شهرداری براساس دستور مهندس مقصودی معاون خدمات شهر و مهندس کهالی مدیر منطقه ۳ شهرداری رشت دردو شیفت کاری از ساعت ۸ صبح الی ۲۰ مشغول فعالیت و ارائه خدمت هستند. وی افزود: هفته گذشته مامورین سد معبر شهرداری منطقه ۳ مجبور شدند وسائل و بساط یکی از عاملین انسداد کننده معبر عمومی شهر در بلوار خرمشهر که کاملا عرض کوچه ای را انسداد و مشکلاتی را برای عبور و مرور شهروندان ایجاد کرده بود جمع آوری نمایند. رضایی گفت: پس از جمع آوری بساط این فرد و انتقال آن به شهرداری ناحیه عامل انسداد کننده پشت سر ماشین سد معبر به سمت شهرداری ناحیه حرکت کرد و پس از ورود به ساختمان این شهرداری ابتدا با فحاشی و داد و فریاد سبب ازدحام مردم و همسایگان اطراف ساختمان شهرداری شد و سپس در ادامه با استفاده از فرصتی مناسب با مشت اقدام به شکستن شیشه های این ساختمان کرد. معاون خدمات شهر منطقه ۳ با تاکید بر ضبط فیلم کل ماجرای اتفاق افتاده توسط دوربین های مدار بسته ساختمان شهرداری ناحیه تصریح کرد: متاسفانه این فرد با مظلوم نمایی و با هدف تخریب مامورین و کارکنان شهرداری اقدام به پخش کلیپی در شبکه ها و کانال های معاند کرد. وی افزود: پس از پخش این کلیپ تعدادی از سایت ها و خبرگزاریها براساس رسالت خبری خود پیگیر ماجرا شدند. شهرداری ناحیه هم برای روشنگری اتفاق کلیپ اصلی و ضبط شده را در اختیار رسانه ها قرار داده است. رضایی با اشاره به صورتجلسه این حادثه توسط مامورین ۱۱۰ و تشکیل پرونده در کلانتری محل یادآور شد: اکنون این فرد با اتهام به فحاشی به ماموران و تشویش اذهان عمومی و تخریب اموال عمومی تحت تعقیب قانونی است. او در ادامه با تاکید بر حضور نامبرده به همراه پدر خود در ناحیه ۲ منطقه ۳ شهرداری پس از ترخیص از بیمارستان برای عذر خواهی از خانم فهمیده رئیس ناحیه تصریح کرد: طی اموزش هایی ارائه شده به ماموران سد معبر تاجایی که امکان دارد ماموران باید با تذکر اقدام به جمع اوری سد معبر کنند و یا درصورت پشیمانی از سوی عامل سد معبر بساط دستفروشان را به آنان برگردانند. اما اگر شخص دستفروشی باسوء استفاده از متانت ماموران دست معبر اقدام به فحاشی و تشویش اذهان عمومی نماید از طریق محاکم قضایی و شعبه ۴ بازپرسی به صورت خاص برای جرائم مخصوص پرونده تشکیل داده خواهد شد.
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code