جمعه، 16 خرداد 1399 | 2020 Friday 05 ,June  
نگاه ایران: در سال 92 زنی سالخورده در قزوین ناپدید شد. ایران نوشت: کارآگاهان جنایی در تحقیقات پلیسی به عروس خانواده ظنین شدند. بدین ترتیب مریم دستگیر شد و در بازجویی های فنی منکر اطلاع از سرنوشت مادرشوهرش شد اما سرانجام لب به اعتراف گشود و پرده از راز جنایتی هولناک برداشت. وی در اعترافاتش گفت: چند ماهی بود که با مرد متأهلی به نام سیروس رابطه پنهانی داشتم تا اینکه مادرشوهرم فهمید. از ترس اینکه او این موضوع را به شوهرم خبر دهد نقشه قتلش را با سیروس طراحی کردیم. بنابراین او را از قزوین به تهران کشاندیم و پس از کشتن مادرشوهرم، جسدش را درون چاهی در خیابان اشرفی اصفهانی انداختیم. باتوجه به اعتراف های زن جوان، سیروس هم دستگیر شد و متهمان نخستین بار در شعبه پنجم دادگاه کیفری به ریاست قاضی بابایی و قاضی تولیت - مستشار دادگاه - محاکمه و به اتهام مشارکت در قتل مادرشوهر به قصاص محکوم شدند. این حکم از سوی قضات دیوان عالی کشور تأیید نشد بنابراین صبح روز سه شنبه بار دیگر این دومتهم از زندان به شعبه چهارم دادگاه کیفری به ریاست قاضی اصغر عبداللهی و با حضور قاضی واعظی منتقل شدند وپای میز محاکمه ایستادند. در آغاز جلسه، فرزندان مقتول خواستار قصاص هر دو متهم شدند.عروس خیانتکار در جلسه محاکمه گفت: من با سیروس رابطه داشتم و مادرشوهرم از این قضیه باخبر شد. سیروس سه میلیون تومان از مادرشوهرم قرض گرفته بود اما پول را پس نداد وقتی هم که متوجه شد مادرشوهرم به رابطه ما پی برده نقشه قتلش را طراحی کرد. بعد هم او را به بهانه ای به تهران کشاندیم وداخل یک چهاردیواری در اشرفی اصفهانی او را خفه کرده و جسدش را درون چاه انداختیم. پس از پایان اظهارات این زن، سیروس نیز به دفاع از خود پرداخت و سناریوی دیگری را برای قضات تعریف کرد وگفت: من مرتکب قتل نشدم . من آنقدر مریم را دوست داشتم که اگر او ازمن می خواست شوهرش را هم بکشم این کار را انجام می دادم. سیروس گفت: مادرشوهرش از رابطه من با او خبردار شد. بنابراین او را از قزوین به تهران آوردیم اما قبل از اینکه من به محل حادثه برسم دیدم مریم مادرشوهرش را خفه کرده است، می خواستم با سنگ ضربه ای به سر مادرشوهرش بزنم که متوجه شدم او مرده است بعد جسدش را داخل چاه انداختیم. من اتهام قتل را قبول ندارم. پس از پایان اظهارات متناقض دو متهم قضات برای صدور حکم وارد شور شدند و بزودی حکمشان را صادر خواهند کرد.  
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code