دوشنبه، 12 خرداد 1399 | 2020 Monday 01 ,June  
نگاه ایران: فروشنده پرندگان وحشی در بازار ماهی فروشان لنگرود به پاکسازی ساحل دریا محکوم شد. سیدامین نجات،رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لنگرود گفت:محکومیت فروشنده و عرضه کننده غیرمجاز پرندگان وحشی در لنگرود اعلام شد. وی افزود: بر اساس حکم دادگاه،فردی که اقدام به عرضه و فروش پرندگان وحشی در بازار ماهی فروشان لنگرود می کرد، به پاکسازی سه کیلومترمسیر ساحل چاف و چمخاله از زباله، بدل از حبس محکوم شد. نجات ادامه داد: بر اساس بند ج ماده 10 قانون شکار و صید،حمل،عرضه،فروش و صدور جانوران وحشی زنده یا کشته و اجزای آنها بدون کسب پروانه و یا مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست جرم بوده و مجازات فعل مذکور تا شش ماه حبس است. وی افزود:در سال 1396 نیز یکی دیگر از فروشندگان پرندگان وحشی به همین مجازات محکوم شده بود.
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code