| چهارشنبه، 26 مرداد 1401
نگاه ایران:  هادی حق شناس کارشناس اقتصادی می گوید:« نرخ مناسب برای سود بانکی، نرخی است که در تناسـ با تورم و نرخ بازدهی در بخش های مختلف اقتصادی باشد.» به گزارش خبرآنلاین، مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد دو روز پیش اعلام کرد که نرخ سود بانکی یکسان می شود. بنا به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی نرخ سود بانکی سال قبل با نوساناتی همراه بود، اما امسال این نرخ سود را یکسان خواهیم کرد. در این رابطه هادی حق شناس درباره زمزمه های اخیر تغییر نرخ سود بانکی گفت:« هرچند نرخ ایده آل سود بانکی در نهایت به عرضه و تقاضا در بازار بستگی دارد،اما همانطور که قیمت کالا را بازار تعیین می کند، قیمت پول را هم بازار تعیین می کند،با این حال مهمترین متغیر بر قیمت پول یا همین نرخ سود، متغیرهایی چون نرخ تورم و نرخ بازدهی در بخش های واقعی اقتصاد، است.» او افزود: « در بیشتر کشورهای دنیا بازار پول، متمرکز است و بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر فعالیت بانکها یا همان متولیان پول از یک سو و گیرندگان تسهیلات از سوی دیگر نظارت می کند تا در یک فضای رقابتی نرخ تعیین شود.» این کارشناس اقتصادی تصریح کرد:«در هیچ اقتصاد توسعه یافته ای نرخ ها دستوری تعیین نمی شوند بلکه گیرندگان تسهیلات و پرداخت کنندگان آن در این بازار نقش دارند، البته این به معنی عدم نظارت بانک مرکزی نیست.» حق شناس یادآورشد:«البته   نرخ سود بالا منجر به افزایش هزینه سرمایه گذاری و کاهش قیمت تمام شده کالا و خدمات می شود،اما در شرایطی که بازار سفته بازی ارز شکل گرفته،کاهش نرخ سود بانکی می تواند بر سایر بخش های اقتصادی مثل مسکن تاثیر بگذارد.»
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code