چهارشنبه، 14 خرداد 1399 | 2020 Wednesday 03 ,June  

رضا زمانی

کارشناس محیط زیست

ازسال۲۰۱۱که کنوانسیون رامسر پیشنهاد داد تالاب هایی که در کنار شهر یا محدوده شهرها هستند حفاظت وثبت گردند تا سال ۲۰۱۵ که برنامه شهرهای تالابی در کنوانسیون رامسر پس از بحث وبررسی مصوب گردید گروهی از فعالان محیط زیست رشت همزمان با سایر شهرهای ایران وجهان تصمیم گرفتند موضوع پیوستن شهر رشت با تالاب عینک را به شبکه شهرهای تالابی و ثبت آن در کنوانسیون رامسر پیگیری نمایند ودر نهایت کمیته ای از تشکل های زیست محیطی و یکی از اساتید محیط زیست دانشگاه با همراهی و حمایت شورای اسلامی و شهرداری رشت تشکیل و روند ثبت وتکمیل فرم های تالاب عینک انجام و توسط سازمان محیط زیست به دبیر خانه کنوانسیون رامسر ارسال کردند البته شهر رشت و تالاب عینک به همت فعالین اجتماعی و محیط زیستی اش تنها شهروتالابی بود که از استان گیلان به سازمان محیط زیست معرفی گردید فرصتی که برای انزلی با یکی از مهمترین تالاب های بین المللی ایران تالاب انزلی از دست رفت.

اما به هر حال در سطح کشور پس از بررسی وتایید کمیته های فنی چهار شهر ایران با چهار تالاب بعنوان شهرتالابی به دبیرخانه کنوانسیون رامسر در ژنو معرفی شدند که شامل رشت با تالاب عینک ورزنه با تالاب گاوخونی مریوان با تالاب ز ریوار و شهر گندمان با تالاب گندمان میباشند تا پس از تایید نهایی کمیته های فنی در ژنو گواهی چهار ساله بین المللی برای شهرهای تالابی جهان صادر شود موقعیتی که میتواند با معرفی رشت بعنوان شهر تالابی و ثبت آن در کنوانسیون رامسر فرصتی برای برند شدن رشت جهت توسعه گردشگری شهری و ارتقا محیط زیست شهری واستفاده از ظرفیتهای بین المللی در این شهر ایجاد کند.

اما به ناگاه و در بزنگاهی حساس برای شهر رشت بعنوان مرکز استان اتفاقی باور نکردنی رخ داد رویدادی که حتی ساکنین سالخورده حاشیه تالاب نیز هرگز به یاد ندارند آب همه حوضچه های اصلی تالاب عینک از جمله بخشی که یکی از مهمترین زیستگاههای پرندگان آبزی مهاجر در دل رشت بود و در چهارچوب پروژه مرکز اموزش تالاب درآن تصاویر بیش از ۲۷ گونه از جمله پرندگان در خطر انقراض مانند پلیکان خاکستری به ثبت رسید بکلی تخلیه شد.

البته میدانیم که سازمان آب منطقه ای همه ساله از این تالاب برای شرب مزارع پایین دست استفاده میکرده و باز میدانیم امسال با موضوع کم آبی روبرو هستیم اما به راستی نمیشد حداقل به اندازه ۳۰ سانی متر از اب این تالاب رابرای ادامه حیات آن باقی گذاشت؟!

ایا در این شرایط حساس که روند ثبت تالاب عینک و شهر رشت قرار دارد نمیشد برای ابیاری صرفا چند ده هکتار از مزارع تدبیری بهتر اندیشید؟!

ایا تالاب عینک که در روزهای ابتدایی تصدی استاندار محترم مورد بازدید وتوجه قرار گرفت و با روند ثبت شدن امیدها را جهت احیا یکی ازبزرگترین تالاب های شهری ایران ویکی از اصلی ترین جاذبه های طبیعی این شهردر دلها زنده کرده بود باید قربانی اختلاف نظرها بر سر مالکیت پهنه آبی بین آب منطقه ای و شهرداری و بخشی نگری وازبین رفتن منافع یک شهر شود؟

از نکات قابل توجه تخلیه کامل حوضچه آن بخش از تالاب عینک بود که منشا اولیه واصلی گیاه هرز مهاجم سنبل آبی بود وبرای اولین بار در استان از این مکان گزارش شده بود که با توجه به اینکه بقایای این گیاه ازجمله دانه آن قابلیت زیست نهفته تا سی سال را هم دارند موجب انتشار این آلودگی به سایر مناطق است

تالاب عینک صرفا یک استخر و یا یک کاسه اب ویک حوضچه خالی نیست که هر وقت دلمان خواست کاملا آن را تخلیه و سپس پر کنیم تالاب عینک یک پیکره زنده شهر رشت است که دران حیات وجود دارد و بی شک یکی از مطالبات اصلی شهروندان وفعالان زیست محیطی از مدیریت شهری است که امیدواریم در اندک فرصت باقی مانده حداقل برای عدم اختلال در روند ثبت شهر رشت و تالاب عینک برای آن چاره ای اندیشیده شود هرچند که در حال حاضر رشت تالابی خشک شده دارد!

نگاه ایران: انتشار اخبار و یادداشت های دریافتی به معنای تائید محتوای آن نیست و صرفاً جهت انجام رسالت مطبوعاتی و احترام به مخاطبان منتشر می شود.

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code