| پنجشنبه، 20 مرداد 1401
نگاه ایران: مهر نوشت: مدیر کل توسعه اشتغال وزارت کار گفت: تحریک تقاضا و توسعه صادرات غیر نفتی،نوسازی صنایع،سرمایه گذاری های محلی، اولویت بندی استانی وجهت گیری منابع مالی،اقدامات دولت برای ایجاد اشتغال پایدار است. علاء الدین ازوجی گفت: در سنوات گذشته بودجه صنعت در بخش اشتغال زایی کم بوده که سال گذشته این میزان رشد قابل قبول داشت؛ بطور کلی بخش اعظم اشتغال کشور در حوزه خدمات است. وی افزود: در سال ۹۷ برنامه اشتغالی دولت این است که منابع کشور در یک محل تجمیع شده و همه بخش های مرتبط با دولت، خود نیز طرح اشتغال تنظیم کنند. مدیر کل توسعه اشتغال و سیاستگذاری بازار کار گفت: رسته هایی که برای اشتغال سال گذشته مورد مطالعه قرار گرفت مبنای اصلی دولت در اشتغال زایی امسال برای استان های مختلف است، این رسته ها محدودیت منابع دولتی را مشخص و بر همان اساس برنامه ریزی های لازم برای اشتغال زایی صورت می گیرد؛ براین اساس بنا داریم تا برای امسال سیاست گذاری های ملی را به سمت سرمایه گذاری محلی حرکت دهیم. این مقام مسئول در وزارت کار افزود: حدود ۲۴۰ هزار طرحهای اشتغال روستایی و فراگیر ثبت شده است، اولویت بندی هر استان نیز مبتنی بر منابع آبی کمتر است لذا در حال حاضر رسته هایی برای دولت از اولویت بالایی برخوردارند که به این حوزه کمترین آسیب را می رسانند. مدیرکل توسعه اشتغال وزارت کار گفت: از سال ۹۲ تا ۹۶ بطور متوسط برای ۵۱۰ هزار نفر شغل ایجاد شده است. در اقدامات اخیر دولت درجه آسیب پذیری اشتغال نیز کاهش یافته که این امر به اشتغال پایدار کمک می کند که این اتفاق فرخنده ای برای اشتغال کشور ارزیابی می شود. وی ادامه داد: براساس آمارهای موجود، ۸۵۰ هزار نفر به عنوان ورودی جدید به عرصه اشتغال کشور قرار دارند که بیش از ۸۰ درصد آنها فارغ التحصیلان دانشگاهی هستند. لذا برای اشتغال زایی این گروه تحصیل کرده باید با مداخلات سیاسی باشد. ازوجی یادآور شد: کشور با کمبود منابع روبرو نیست آنچه مهم است برنامه ریزی دولت برای جهت گیری این منابع است. استفاده از ظرفیت موجود اولویت دولت در مناطق مختلف است. براین اساس دولت الزامی برای ایجاد طرحهای جدید ندارد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code