دوشنبه، 12 خرداد 1399 | 2020 Monday 01 ,June  
نشست کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر بندر کیاشهر با سمن‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد؛
نگاه ایران/گروه اجتماعی: نخستین نشست هم اندیشی کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر بندر کیاشهر با سمن ها و سازمان های مردم نهاد عصر  روز گذشته در ساختمان شورای شهر بندر کیاشهر برگزار شد. فروزان اجتماعی نایب ریس شورای شهر بندر کیاشهر رویکرد شورای شهر به عنوان نهاد سیاست گذار مدیریت شهری را ترویج و جلب مشارکت مردم در عرصه مدیریت شهری برشمرد و تصریح کرد: بهره گیری از توان و ظرفیت سمن ها و سازمان های مردم نهاد ، روند توسعه متوازن را تسریع می بخشد. اجتماعی در نخستین نشست هم اندیشی کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر بندر کیاشهر با سمن ها و سازمان های مردم نهاد گفت: برگزاری این نشست ها فرصتی برای گفتگو ،هماهنگی و فعالیت ها و مشارکت سمن ها در عرصه امور شهری و به طورکلی واگذاری برخی امور به سازمان ها و مردم است. او ادامه داد: رویکرد شورای شهر به خصوص کمسیون فرهنگی اجتماعی به عنوان نهاد سیاست گذار مدیریت شهری ترویج مشارکت مردم در امور مدیریت شهری و بهره گیری از توان و ظرفیت سمن ها و نهادهای مردم نهاد است و در این حوزه شکر خدا تعامل خوبی برقرار کرده است. او  به ویژگی های طبیعی و اقلیمی و زیست محیطی بندر کیاشهر و پارک ملی بوجاق اشاره کرد و گفت:  با داشتن اولین و بزرگ ترین پارک خشکی دریایی، فعالیت در حوزه زیست محیطی لازم و ضروری است اما نباید از سایر امور نیز غافل شویمو به ویژه در حوزه امور اجتماعی و فرهنگی و نشاط اجتماعی باید تلاش بیشتری کنیم. او افزود: نشاط اجتماعی و تفریح و شادی باید در اولویت برنامه های مدیریت قرار گیرد زیرا از یک سو جامعه تشنه نشاط اجتماعی است و از سوی دیگر افزایش و توجه به نشاط اجتماعی منجر به کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه می شود. نائب رئیس شورای شهر کیاشهر با بیان اینکه شادی و نشاط اجتماعی از منظر علوم و افراد متخصص حوزه های مختلف، از نشانه های یک جامعه سالم است گفت: وقتی نشاط و شادی از یک جامعه رخت بربندد، جامعه دچار بروز عواملی مانند افسردگی، انفعال، انحرافات مختلف فردی و جمعی و فرهنگی و ...می شود. او رویکرد شورا در برنامه ها و حتی پروژه های عمرانی سطح شهر  را مبتنی برافزایش نشاط اجتماعی و افزایش خدمات عمومی و ارتقای سطح کیفیت زندگی شهروندان عنوان کرد و گفت: باید با اتحاد و همدلی و برنامه ریزی کاری کنیم که نقش مردم در مدیریت شهری افزایش یابد و مردم و سمن ها در مدیریت و امور شهری و ایجاد نشاط اجتماعی و برنامه های امور اجتماعی و فرهنگی مشارکت و اثرگذار باشند. او به اقدامات کمیسیون فرهنگی اشاره کرد و گفت: ازاین رو اعضای کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورا طی جلسات متعدد با بررسی وضعیت موجود پتانسیل ها و مسائل و راهکارهای قانونی و حقوقی برنامه جامعی را تدوین نمودیم . به عنوان مثال کمک به تشکیل و ایجاد سمن ها ، برنامه ریزی در جهت مشارکت سمن ها اجرای  برنامه های  مدیریت شهری،ساماندهی سمن ها ، برگزاری کارگاه های آموزشی ، توانمندسازی سمن ها و... اجتماعی ادامه داد: سمن ها  سازمان های مردم نهاد، به دلیل آنکه مردمی و داوطلبانه و مستقل از دولت غیرانتفاعی و در خدمت مردم  هستند به همین دلیل، صدای مردم نامیده می شوند. سمن ها، نماد و واسط مشارکت مردم هستند و مشارکت مردم نیز یکی از بازوهای اصلی ارتقای سلامت، کاهش فقر و بی عدالتی در سلامت جوامع هستند. اجتماعی تأکید کرد: استفاده نکردن از ظرفیت نهفته و پنهان سمن ها و سازمان های مردم نهاد روند توسعه کشور را کند می کند. حمایت شورای شهر از برنامه های فرهنگی و نشاط اجتماعی علی قهرمانی عضو شورای شهر بندر کیاشهر نیز در این جلسه با تأکید بر نقش مؤثر سمن ها و سازمان های مردم نهاد در توسعه و ایجاد نشاط اجتماعی و رفاه عمومی گفت: شورای شهر و کمیسیون فرهنگی و اجتماعی با قاطعیت از حضور و مشارکت سمن ها در برنامه های مدیریت شهری به ویژه برنامه های فرهنگی حمایت می کند. او  با اشاره به تجربه موفق مشارکت سمن ها در حوزه حفاظت از محیط زیست و برنامه های فرهنگی مشترک با شهرداری بندر کیاشهر در سال گذشته گفت: تجربه نشان داده که با حمایت  از سمن ها و سازمان های مردم نهاد و جلب مشارکت آنان در برنامه های فرهنگی و اجتماعی می توانیم به نتایج خوبی برسیم و مردم نیز از مشارکت سمن ها در این گونه برنامه ها استقبال می کنند. عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر بندر کیاشهر در ادامه از برنامه های متنوع کمیسیون فرهنگی و شهرداری در حوزه فرهنگی در سال جاری خبر داد و گفت: امیدواریم با حمایت و مشارکت مردم و سمن ها و جوانان علاقه مند در اجرای برنامه ها موفق بوده و کارهای اساسی در حوزه فرهنگی و اجتماعی انجام دهیم. برنامه های فرهنگی هزینه اضافی نیستند محمد شاخصی دیگر عضو شورای شهر بندر کیاشهر نیز ضمن حمایت از برنامه های فرهنگی و نشاط اجتماعی گفت: نشاط اجتماعی قبل از هر چیزی بر روابط اجتماعی افراد اثر مثبت می گذارد. او افزود:  نشاط اجتماعی در عین اینکه متأثر از میزان بالای مشارکت در جامعه است، به تعاملات و مشارکت اجتماعی بیشتر نیز منجر شده، زمینه را برای همبستگی و انسجام اجتماعی بالا در جامعه فراهم می‏سازد. سخنگوی شورای شهر با تصریح بر حمایت شورای شهر از برنامه های فرهنگی اظهار داشت: برخی ممکن است برنامه های فرهنگی را هزینه اضافی بدانند اما واقعیت این است که برنامه های فرهنگی و اجتماعی نه تنها هزینه اضافی نیستند بلکه برای رسیدن به توسعه و رفاه عمومی ضروری هستند . او با بیان اینکه باید از برنامه های فرهنگی حمایت بیشتری صورت گیرد گفت: همه ادارات در این حوزه مسئول هستند و باید تلاش کنند. نباید همه انتظارات را به یک اداره محول کرد. عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر بندر کیاشهر در ادامه با اشاره به نگاه سنتی برخی از مسئولین در حوزه برنامه های فرهنگی اظهار داشت : ضرورت برنامه ریزی و تغییر رویکردها در حوزه فرهنگی و حتی استفاده از ظرفیت های سمن ها بسیار مهم است. نمایندگان سمن های حاضر در این نشست نیز ضمن تقدیر از رویکرد و حمایت شورای شهر از آن ها برگزاری این نشست ها را مثبت ارزیابی کردند.  و از آمادگی و   همکاری بیشتر در جهت توسعه فرهنگی و برنامه های زیست محیطی تأکید نمودند.

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code