جمعه، 16 خرداد 1399 | 2020 Friday 05 ,June  
نگاه ایران:  سخنگوی وزارت کشور در دوره اصلاحات گفت: نخبگان جامعه می توانند یک وفاق بین جریانات سیاسی و جریانات اجتماعی ایجاد کنند. هرگاه توانستیم وفاقی بین نخبگان سیاسی و نخبگان اجتماعی ایجاد کنیم آنگاه آن حکومت یا دولت توانسته فرهمند شود. جهانبخش خانجانی در گفت وگو با ایلنا درباره مهم ترین چالش های پیش روی کشور گفت: چالش های ما در حوزه های مختلف متفاوت است، اما بحث انسجام و همبستگی ملی و بی اعتمادی مردم به مجموعه دولت و حاکمیت بزرگترین چالش سیاسی ما است. وی با این اعتقاد که این بی اعتمادی در بخش های مختلف همچون حوزه های اقتصادی، امنیتی و فرهنگی خود را نشان می دهد، تصریح کرد: هر کدام از این موضوعات را باید از زاویه دید خودشان مورد بررسی قرارداد اما به نظر من بزرگترین چالش جامعه ما همین بی اعتمادی و بی اطمینانی مردم به شرایط کشور است. حضور در صحنه مردم همواره به کمک نظام آمده است عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران در تشریح راه حل هایی برای برون رفت کشور از این چالش ها، عنوان کرد: اگر بخواهیم یک آسیب شناسی نسبت به کارکردها و رفتارهای جمهوری اسلامی داشته باشیم باید بگوییم  یکی از ویژگی های جمهوری اسلامی که همیشه به عنوان نقطه قوت آن هم به شمار آمده است این بوده که جمهوری اسلامی در شرایط مختلف ارتباط خود با مردم را تنظیم کرده است و این حضور مردم در صحنه بوده که همواره به عنوان یک سرمایه اجتماعی قلمداد شده و به کمک نظام آمده است. این فعال سیاسی اصلاح طلب ادامه داد: اما در حال حاضر متاسفانه بخش های مختلف حاکمیت، آن جایگاه واقعی را که باید برای مردم قائل نیستند بلکه حضور مردم را در سطح نازل می طلبند که این خود جزو آفات رفتاری است که نسبت به مردم وجود دارد. اگر قرار است ما از چالش های کلان بگذریم باید با مردم روراست باشیم و مسائل اقتصادی و اجتماعی را راحت با آنها در میان گذاشته و در عین حال از پاره ای از خطاها و ضعف هایی که داشته ایم مردم را مطلع کنیم. حوزه عمومی می تواند بیشترین ارتباط را بین مردم و حاکمیت برقرار کند سخنگوی وزارت کشور در دوره اصلاحات، حوزه عمومی جامعه را به عنوان یک حوزه ساختاری در کشور ارزیابی کرد و گفت: ما حوزه ای داریم که مهمترین حوزه در ساختار حاکمیت است. اگر دولت و حاکمیت و مردم را در نظر بگیریم آن حوزه ای که می تواند بیشترین ارتباط را بین مردم و حاکمیت برقرار کند حوزه عمومی است. وی در توصیف معنای حوزه عمومی گفت: حوزه عمومی شامل بخش هایی اعم از روشنفکران و بخش های سطوح نازل تر جامعه است که سطح تماس و ارتباطشان با مردم به شدت بیشتر است و مردم در آن فضای آزاد می توانند متعلقات فکری و ذهنی خود را بروز دهند. حوزه عمومی حوزه ای است که می تواند به عنوان روزنه ارتباط بین مردم و حاکمیت تلقی شود. خانجانی کتابخانه ها، کافی شاپ ها، سینماها، تئاتر، مطبوعات و قهوه خانه ها را از جمله حوزه های عمومی برشمرد و تاکید کرد: مردم در سراسر زندگی خود می توانند آنچه که مکنونات قلبی خودشان هست را در این محیط ها بروز دهند و بعضا می تواند در قالب نوشتار، کلام و گفتمان هم ابراز کنند. ما هر چقدر این حوزه ها را گسترش دهیم و برای آن اهمیت قائل شویم در نتیجه قشری که می تواند بر این حوزه تاثیرگذار باشند طبقه تحصیل کرده و طبقه متوسط جامعه خواهد بود. این فعال سیاسی با بیان اینکه این نوع رویکرد در یک مقطع زمانی بین سال های ۷۶ تا ۸۴ عملیاتی شد، اظهار کرد: در آن مقطع زمانی مردم توانستند از این ابزارهای مناسب استفاده کنند، زمانی که یک دولت کارآمد و پرتوان باشد زمینه را برای بخش های مهم حوزه عمومی فراهم می کند و ارتباط را بین نخبگان و طبقات متوسط جامعه به طور همزمان برقرار می سازد.  ارتباط بین نخبگان سیاسی و طبقات متوسط جامعه، اعتراضات مدنی را وجه اجتماعی می بخشد عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران بیان کرد: زمانی که ارتباط بین نخبگان سیاسی و طبقات متوسط جامعه برقرار باشد، اعتراضات مدنی وجه اجتماعی پیدا کرده و باعث می شود وجه سیاسی اعتراضات حالت همدلانه ای به خود بگیرد و در نهایت نمی تواند نقش ویرانگری را از خود به جای بگذارد؛ لذا بر این اساس اگر نهادهای درون حاکمیت، تقویت حوزه عمومی را سرلوحه کار خود قرار دهند و زمینه بروز مفاهیم متداول در بین مردم را به شکل های مختلف فراهم آورند آنگاه هم حاکمیت و هم مردم از مشکلات و معضلات درون جامعه مطلع خواهند شد و در نتیجه مردم اطمینان پیدا می کنند که توانسته اند حقایق درون جامعه را به دولت و حاکمیت منتقل کنند. این فعال سیاسی ادامه داد: در این شرایط سرخوردگی اجتماعی کاهش یافته و فضای همدلی و همزبانی بین مردم و حاکمیت ایجاد خواهد شد اما در شرایط فعلی متاسفانه بخش هایی از دولت و حاکمیت حوزه عمومی را تحت فشار مضاعف قرار داده اند و از طرق مختلف این حوزه ها را به چالش کشیده اند. به عنوان مثال در حوزه نویسندگی، سینما و تئاتر ، قهوه خانه ها و کافی شاپ ها انواع محدودیت ها را ایجاد می کنیم و افزایش این محدودیت ها باعث می شود گستره حضور طبقه متوسط اجتماعی و روشنفکر کاهش پیدا کند و سپس هرچقدر این حضور کاهش پیدا کند، در شکلی علنی به صورتی نامناسب و مخفی جلوه گر خواهد شد و می تواند هم برای جامعه و هم دولت و حاکمیت ضرر ایجاد کند و آنها را به چالش بکشد و در نتیجه تعارض های ناخواسته ای در جامعه به وجود خواهد آمد. دخالت دولت و حاکمیت در خواسته های خصوصی مردم بیش از حد در حال افزایش است خانجانی با بیان اینکه دخالت دولت و حاکمیت در حوزه عمومی و خواسته های خصوصی مردم بیش از حد درحال افزایش است، عنوان کرد: این افزایش دخالت به رغم این است که مقام معظم رهبری گفته اند که "بخش خصوصی باید از تعرض دولت و نهادها و سازمان ها در امان باشد" اما در عمل اینگونه نیست و وقتی چنین شرایطی به وجود آمد ساختارهای سیاسی در ایران باید آستانه تحمل خود در مواجهه با مسائل اجتماعی را افزایش دهند. وی تاکید کرد: در صورت عدم اعمال دخالت و فشار، مردم احساس خواهند کرد که باید در حل مشکلات همدلانه رفتار کنند اما اگر این فشارها و محدودیت ها افزایش یابد مردم احساس می کنند که نه در تصمیم سازی و نه در تصمیم گیری نقشی ندارند و مردمی که چنین احساسی را داشته باشند طبیعتا نمی توانند همراه و همدل باشند لذا به نظر من بزرگترین چالش ما این است که این بی اعتمادی و بی اطمینانی در جامعه وجود دارد. خانجانی با این اعتقاد که حوزه عمومی حوزه وسیعی است که حتی کسب و کارهایی که جنبه عمومی پیدا می کند را شامل می شود، تاکید کرد: وقتی حوزه های عمومی تحت فشار قرار می گیرند بازار اشتغال و حضور مردم در محافل کاهش پیدا کرده و خودبه خود به ساختار اقتصادی لطمه وارد شده و مشکلات اقتصادی عدیده ای را ایجاد خواهد کرد. انتقال تعارضات سازمانی و اداری به جامعه، ضعف یک حاکمیت است سخنگوی وزارت کشور در دوره اصلاحات با بیان اینکه نمایندگان مجلس و مسئولان اقتصادی دولت باید به طور منطقی و شفاف به معضلات کشور پاسخ دهند، گفت: مسئولان باید از بیان کنایه آمیز مشکلات خودداری کنند چرا که وظیفه شان این است که حتی اگر نمی توانند مشکلات را مطرح کنند در فضای غیرعلنی و در ساختارهای غیراداری این مسائل را حل کرده و این تعارض ها و تناقض ها را به جامعه منتقل نکنند. وی خاطرنشان کرد: وقتی این تناقض ها و تعارض ها توسط مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس در فضای رسانه ای مطرح شود این معنی متبادر می شود که نمی توانند مشکلات کلان کشور را در مناسبات سیاسی و اداری حل کنند و در نتیجه یا به نوعی فرافکنی می پردازند و یا توان حل مشکلات را ندارند و به نوعی می خواهند مردم را مطلع کنند. این سیاستمدار اصلاح طلب تاکید کرد: این ضعف یک حاکمیت یا دولت است که این تعارضات سازمانی و اداری را به جامعه انتقال دهد و جامعه را  ملتهب کند. همه اینها در کنار هم قرار گرفته و همراه با فشارهای سیاسی و بین المللی که توسط دشمنان جمهوری اسلامی ایران در حال اعمال است مناسبات ما را در دنیا  تحت تاثیر قرار می دهد. وی تصریح کرد: به نظر من این مشکلات حلقه هایی به هم پیوسته است و بین این معضلات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی هم پوشانی وجود دارد که باید همه این ها را به طور متوازن و متواتر بررسی کرد، در غیراینصورت ما نمی توانیم مشکلات را حل کنیم. حتی اگر در حوزه سیاسی و اجتماعی فضا را امنیتی کنیم دیده ایم و تجربه کرده ایم که این فضا هیچ تاثیری برای رفع معضلات اجتماعی نداشته و بعداز مدتی به شکل دیگر، خود را نشان داده است. رشد تکنولوژی مرز جغرافیایی نیست که بتوان با سیم خاردار و محدودیت های سیمانی جلوی آن را گرفت عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران در ادامه به فیلترینگ تلگرام اشاره کرد و گفت: در حوزه فیلترینگ تلگرام متاسفانه به شکل ناشیانه ای توسط دستگاه های مختلف و ساختارهای کشور مطرح می شود که مردم چنین استنباطی را ندارند در نتیجه ما باید اطمینان را در دل مردم ایجاد کنیم. وی اظهار کرد: همان طور که وزیر ارتباطات گفته اند "اجبار ناخواسته می تواند مردم را به واکنشی دیگر وادارد". طبیعتا رشد تکنولوژی مرزهای جغرافیایی نیست که ما بتوانیم با سیم خاردار و محدودیت سازی های سیمانی جلوی آن را بگیریم. فضای رسانه ای و تکنولوژی رسانه ای آنچنان در حال پیشرفت است که همه مرزها را درنوردیده و ما در دنیایی بدون مرز به سر می بریم و علاوه بر آن دانش هم آنقدر پیشرفته شده که ما حتی در بی زمانی هم به سر می بریم؛ در همین لحظه میلیون ها کاربر در حال تشکیل شدن هستند و وارد فضای رسانه ای می شوند، این فضای رسانه ای بسیار در حال تغییر و جهش است. اگر در جایی ضعف داریم نگاه امنیتی به آن نداشته باشیم این عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران بیان کرد: کلام اساسی من این است که ما باید رابطه و همبستگی بین مردم و دولت و حاکمیت را به طور منطقی دنبال کنیم و اگر در جایی ضعفی وجود دارد نگاه امنیتی به آن نداشته باشیم و فکر نکنیم که همه اینها خواسته دشمن یا استکبار جهانی است و فکر نکنیم همه این ها تعارضات براندازانه است چراکه برخی از ضعف ها و تعارضات حاکی از ضعف ساختاری و اندیشه ای ماست. سخنگوی وزارت کشور در دولت اصلاحات وجود این ضعف ها و تعارضات را بی ارتباط با جریان های سیاسی هم ندانست و گفت: جریانات سیاسی ما همیشه برای خودشان دشمن فرضی تصور می کنند و در این فضا نمی توانند اندیشمندانه به معضلات کشور فکر کنند و ربطی هم به اصلاح طلب و اصولگرا ندارد، بلکه جریان ها و احزاب سیاسی ما باید فرهمند شوند و بتوانند مسائل را بیشتر ریشه یابی کنند. این سیاستمدار اصلاح طلب تاکید کرد: من بارها گفته ام؛ اگر با مردم ایران به طور صادقانه رفتار و معضلات کشور صادقانه با آنها در میان گذاشته شود، مردم هم در همراهی با دولت و حاکمیت هیچ گونه دریغ نخواهند ورزید اما اگر از منظر فشار و تهدید و ارعاب بخواهیم با مردم صحبت کنیم طبیعتا نتیجه مثبتی نخواهیم گرفت. هرگاه توانستیم بین نخبگان سیاسی و اجتماعی وفاق برقرار کنیم، حکومت فرهمند می شود خانجانی با بیان اینکه احزاب به دلیل دربرداشتن ساختارهای سیاسی کمتر می توانند حوزه عمومی را شامل شوند، بر همپوشانی آن ها با یکدیگر تاکید کرد و گفت: طبیعتا کسانی که در احزاب سیاسی هستند به نوعی در رفتارها و کردارهای زندگی خودشان با حوزه عمومی در ارتباط خواهند بود و نخبگان جامعه می توانند یک وفاق بین جریانات سیاسی و جریانات اجتماعی ایجاد کنند. هرگاه توانستیم وفاقی بین نخبگان سیاسی و نخبگان اجتماعی ایجاد کنیم آنگاه آن حکومت یا دولت توانسته فرهمند شود.  امروزه گفتمان خشونت طلبانه در بین جامعه رواج یافته است وی ادامه داد: حتی وقتی عده ای در یک قهوه خانه در کنار هم نشسته اند و زمانی از زندگی خود را سپری می کنند طبیعتا گفتمانی آنجا رد و بدل می شود که می تواند در حوزه عمومی تاثیر بگذارد اما متاسفانه این روزها گفتمان خشن و خشونت طلبانه در بین جامعه و بعضا به دلیل مشکلات اقتصادی و اجتماعی رواج پیدا می کند و وقتی حوزه عمومی ملتهب شود طبیعتا حوزه های دیگر را هم تحت تاثیر قرار می دهند. این فعال سیاسی اصلاحطلب ادامه داد: ما باید در ساخت فیلم ها و سریال ها و حتی در بین گفت وگوی مان این فضای خشونت را از جامعه دور کنیم چرا که طبیعتا همه اینها همانند یک دنیا به هم ارتباط پیدا می کنند و می توانند در زندگی و رفتار ما تاثیر بگذارند. ما باید گفت وگو کنیم و خیلی از معضلاتی که نهادهایی به آن جنبه امنیتی می بخشند اساسا جنبه امنیتی و سیاسی ندارند بلکه رویکرد اجتماعی دارند و مسائل اجتماعی  را باید با تدبیر و تعمق حل کرد و اگر ما بتوانیم مسائل و معضلات اجتماعی را با تعمق حل کنیم برونداد آن رفتار خشونت آمیز یا رفتار غیرمنطقی خواهد بود. وی در ادامه به گفته ای از آیت الله جوادی آملی اشاره کرد که گفته بود "وقتی با یک معضل اجتماعی فقهی با تحکم، فشار و زور برخورد شود، جنبه تعارضی نسبت به ساختار حاکمیت و حکومت پیدا می کند" و گفت: این در حالی است که اگر این جنبه زور و اجبار وجود نداشته باشند ممکن است آن معضل اجتماعی فقهی در جامعه دیده نشود. درنتیجه باید تفکر زور، اجبار، تحکم و امریت بخشیدن به امور سیاسی و اجتماعی را کنار بگذاریم و آن وقت ما می توانیم یک جامعه پویا، فعال و در عین حال آرامش بخش را داشته باشیم.
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code