| سه شنبه، 08 آذر 1401
نگاه ایران:  به نقل از ایسنا، دادگاه عمومی بخش رودبنه لاهیجان بر اساس شکایت اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لاهیجان از فردی که مبادرت به شکار 15 عدد بلدرچین کرده بود،را به پرداخت پانزده میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد. دادگاه عمومی با محرز دانستن ارتکاب به بزه متهم 32 ساله ساکن بخش رودبنه لاهیجان مستند به مواد 46،40،38، 37، 131، 211 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 وماده 10 و 11 قانون اصلاح قانون شکار و صید متهم موصوف رابه پرداخت مبلغ پانزده میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت جمهوری اسلامی ایران محکوم کرد.  
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code