| شنبه، 12 آذر 1401
نگاه ایران:  مجمع عمومی عادی سالانه اتاق مشترک ایران و روسیه برای انتخاب 9 نفر اعضای هیئت مدیره این اتاق برگزار شد. مجمع عمومی عادی سالانه اتاق مشترک ایران و روسیه برای انتخاب 9 نفر اعضای هیئت مدیره این اتاق عصر چهار شنبه گذشته پنجم اردیبهشت ماه در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد. بنا بر این گزارش در این انتخابات که 18 نفر خود را کاندید عضویت در هیئت مدیره اتاق مشترک ایران و روسیه کرده بودند پس از رای گیری و شمارش آرا سیده فاطمه مقیمی با 164 رای، هادی تیزهوش تابان با 161 رای، کاوه زرگران با 157 رای، کامبیز میر کریمی با 157 رای، محمد صادق نیکزاد با 154 رای، غلامرضا عشریه با 150 رای، روشن علی یکتایی با 164 رای، محسن امینی با 146 رای و عبداله مهاجر با 144 رای به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه به مدت چهار سال انتخاب شدند. همچنین پرهام رضایی با 122 رای به عنوان بازرس اتاق مشترک ایران و روسیه انتخاب شد. انتخابات هیئت رییسه اتاق مشترک ایران و روسیه نیز طی هفته جاری از بین اعضا با برگزاری رای گیری داخلی برگزار می شود.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code