| دوشنبه، 07 آذر 1401
به روایت تصویر؛
       کد خبر: 180658
نگاه ایران/ پویا بازارگرد: مرجَغل (مرجقل) یا تولَم شهر یکی از شهرهای استان گیلان در شمال ایران است.جمعه بازار در منطقه تولم شهر شهرستان صومعه سرا قرار دارد و بازار محلی آن سالهاست که در روزهای پنجشنبه برقرار می گردد و از بازارهای پررونق گیلان است.  

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code