| پنجشنبه، 10 آذر 1401
نگاه ایران: معاون خدمات شهری شهرداری رشت گفت: طرح ویژه جمع آوری و ساماندهی دستفروشان خیابان های مشرف به پیاده راه فرهنگی در این کلانشهر به اجرا درآمد. روابط عمومی شهرداری کلانشهر رشت روز شنبه به نقل از علیرضا مقصودی اعلام کرد: طرح ویژه جمع آوری و ساماندهی دستفروشان در رشت با همکاری حوزه های مناطق ساماندهی مشاغل، معاونت خدمات شهری و اجرائیات شهرداری به اجرا درآمده است. وی اظهار داشت: بر اساس این طرح از شهروندان درخواست می شود تا برای خرید روزانه خود نسبت به انتخاب بازارچه ها اقدام و از مراجعه به دستفروش خودداری کنند. مقصودی بیان کرد: اگرچه شهرداری رشت طی پنج سال گذشته نسبت به ساماندهی دستفروشان کنار خیابان اصلی و طلایی شهر اقدام کرده، اما هر روز شاهد افزایش دستفروشان هستیم به طوری که به دلیل ایجاد ترافیک و اختلال در رفت و آمد رهگذران، صدای اعتراض شهروندان نیز درآمده است. وی با بیان این که دستفروشان خیابان های منتهی به پیاده راه فرهنگی رشت با عزم جزم شده شهرداری، در بازارچه های معین با اجاره ۱۵۰ هزار تومانی ساماندهی می شوند، اظهار کرد: یک هزار و 300 غرفه در 15 بازارچه برای جانمایی دستفروشان فراهم شده اما به دلیل مقاومت دستفروشان در نقل مکان، احساس کاذب درآمد بیشتر، خرید ارزان تر و تمایل مردم به خرید از دستفروش، درحال حاضر ۴۵۰ غرفه در بازارچه های شهر غیرفعال است. معاون خدمات شهری شهرداری کلانشهر رشت خاطرنشان کرد: هزینه اجاره هر کدام از غرفه ها تنها 150 هزار تومان بدون هیچگونه پیش پرداخت است. وی با اشاره به مقابله همیشگی دستفروشان با ماموران سد معبر و با بیان این که این مقابله این بار نیز دور از انتظار نیست، تصریح کرد: هر چند که آموزش های لازم و تذکرهای حقوقی به تمام عوامل شهرداری ارائه شده اما احتمال تقابل فیزیکی از طرف دستفروشان همواره وجود خواهد داشت. وی خاطرنشان کرد: با استناد به بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ها، شهرداری به نیابت از شهروندان صیانت از اموال شهر را به عهده دارد که حفظ شوارع شهری یکی از موارد صیانت است. رشت حدود 700 هزار نفر جمعیت ثابت دارد که به طور متوسط، این تعداد در طول روز به بیش از یک میلیون و 200 هزار نفر می رسد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code