| شنبه، 12 آذر 1401
نگاه ایران:  سید حمید حسینی مدیر کل زندانهای استان گیلان در نشستی با کلیه روسای واحدهای ادارات زندانهای تابعه استان هدف اصلی برنامه های اصلاحی و تربیتی را توام با عقاید، اخلاق و مقررات اصول زندانبانی اسلامی دانست. به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای استان گیلان، مدیر کل زندانهای استان گیلان در این نشست از کلیه مسئولین واحدها جدیت، تلاش، همت، تعهد و افزایش دانش روز را برای بالاتر بردن رشد علمی سازمان و همچنین حضور کارکنان در دوره های آموزشی ضمن خدمت را خواستار شد و این فرایند را برای رسیدن به اهداف عالی سازمان اثر بخش دانست. وی با تاکید به اینکه سرمایه، نیروی انسانی، فناوری و مدیریت یکی از ثروتهای اساسی است افزود: عملکرد برنامه های درون سازمانی می تواند انعکاس دهنده نمای بیرونی زندان در جامعه باشد و با ایجاد انگیزه و خلاقیت در بین نیروهای انسانی و نقش تأثیرگذار مدیران در ایجاد این دو موضوع می توان اهدافی را که ریاست محترم سازمان زندانهای کشور در جلسات مطرح داشته ازجمله کاهش جمعیت کیفری، ایجاد اشتغال در بین زندانیان و حمایت از خانواده های آنان دست یافت. سید حمید حسینی همچنین موتور حرکت رو به جلو در زندانهای گیلان را دانش، استفاده از پتانسیلهای موجود، رفتار شغلی و عملکردیِ کارکنان دانست و گفت: با تعهد کاری، تدوین برنامه های سازنده در چارچوب قانون و داشتن اهداف بلند مدت برای پیشرفت برنامه ها می توان به اهداف و شناخت چالشهای پیش رو رسید و در ایجاد اشتغال که مهمترین خواسته اقشار مختلف در جامعه است، تلاش شده با استفاده از ظرفیتهای موجود، اشتغال در زندانهای استان رونق یابد و نیز با آموزشهای مختلف شغلی برای زندانیان بعد از آزادی مقدمات ایجاد شغل برای آنان مهیا گردد که این خود کمک بزرگی به خانوادهای آنان و علی الخصوص به جامعه می باشد. وی در پایان حمایت از خانواده و ایجاد راهکارهای حمایتی در تحکیم ساختار خانواده زندانی را در هنگام تحمل حبس سرپرست خانواده مهم دانست و خاطر نشان کرد: اجرای سیاستهای کلان سازمانی در ایجاد چتر حمایتی از خانواده زندانی یکی از برنامه های مهم است که می توان با کمک دیگر نهادها در چارچوب قانون و دستورالعملهای سازمانی شرایط بهره مندی هرچه بیشتر از خدمات را برای این قشر فراهم نمود.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code