| شنبه، 12 آذر 1401
به روایت تصویر؛
       کد خبر: 180388
نگاه ایران/ احسان حسن پور:  حدود 4 هزار خانوار رودسری برداشت گیاه دارویی گل گاوزبان را در 470 هکتار از زمین های کشاورزی منطقه کوهستانی اشکورات آغاز کردند. اشکورات رودسر تنها منطقه ایران است که در آن گل گاو زبان کشت انبوه و 70 درصد گل گاو زبان ایران در این منطقه کوهستانی تولید می شود.                            

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code