| سه شنبه، 15 آذر 1401
اطلاعیه سازمان اداری و استخدامی كشور؛
       کد خبر: 180381
نگاه ایران: در پی درج خبری نادرست توسط یکی از کانال های تلگرامی در خصوص محدویت های تصدی مشاغل مدیریتی برای جوانان در دستگاه های دولتی ، روابط عمومی سازمان اداری و استخدامی کشور به این خبر خلاف واقع عکس العمل نشان داد
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، به نقل از سازمان اداری و استخدامی کشور در این اطلاعیه آمده است: باز هم یکی از کانالهای تلگرامی با درج مطلبی خلاف واقع با عنوان ( اتمام حجت سازمان اداری و استخدامی کشور با جوانان اصلاح طلب ) و انتشار یک جدول منسوخ شده مربوط به شرایط احراز مدیران دولتی ، تلاش کرده است اقدامات اصلاحی دولت و سازمان اداری و استخدامی کشور را در بکارگیری جوانان برای مشاغل و مدیریت های دولتی وارونه نشان دهد و تعدای دیگر از کانال های خبری نیز بدون تحقیق در خصوص نادرستی خبر به باز نشر آن پرداخته اند . در این زمینه بیان نکات زیر لازم است : ١- این جدول  همانطور که از تاریخ آن مشخص است ( اول تیر ماه ١٣٩۵ ) مربوط به یک مصوبه شورای عالی اداری قبل از تاسیس سازمان اداری و استخدامی کشور است و بر خلاف ادعای بعمل آمده ، این سازمان با جهت گیری تسهیل شرایط مدیریت برای جوانان و زنان نسبت به اصلاح بخشهایی از آن در سال ١٣٩۶ اقدام کرده است که در شورای عالی اداری تصویب و جایگزین مصوبه قبلی شده است و با اصلاحیه انجام شده، سوابق تجربی برای احراز مشاغل مدیریت کاهش یافته و توانایی های علمی و شرایط تحصیلی پیش بینی شده به تسهیل شرایط کلی احراز مشاغل مدیریت توسط جوانان و زنان منجر شده است . ٢- در طول ۴ سال گذشته نه تنها ممنوعیتی در استخدام دولتی وجود نداشته است بلکه متناسب با نیاز بخش های مختلف دولت ، بیش از ١٢٠ هزار نفر در دستگاه های دولتی استخدام شده اند و امسال نیز بیش از ٣٠ هزار نفر جذب خواهند شد که همه آنها نیروهای جوان هستند . لذا از کلیه رسانه ها به ویژه رسانه های حامی دولت انتظار می رود قبل از باز نشر اینگونه اخبار ناصحیح که نوعا بصورت مدیریت شده و با هدف لطمه زدن به امید مردم و حمایت آنان از دولت منتشر می شوند نسبت به کنترل صحت و سقم آنها با دریافت اطلاعات صحیح از این سازمان اقدام نمایند . روابط عمومی سازمان اداری و استخدامی کشور
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code