| سه شنبه، 18 بهمن 1401
نگاه ایران: عکس دیده نشده از صادق خلخالی در حال تخریب مقبره رضاخان پهلوی که توسط رضا دقتی در اردیبهشت ۱۳۵۹ گرفته شده است.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code