| یکشنبه، 06 آذر 1401
نگاه ایران:  نشست استانداران ساحلی خزر با حضور مصطفی سالاری، مناف هاشمی و محمد اسلامی، استانداران گیلان، گلستان و مازندران برگزار شد.
در نشست مصطفی سالاری، مناف هاشمی و محمد اسلامی، استانداران گیلان، گلستان و مازندران بر همکاری های مشترک برای شتاب بخشی به روند توسعه همه جانبه استانهای شمالی تاکید شد.
در این نشست که معاونین سیاسی امنیتی، عمرانی و اقتصادی و روسای اتاق بازرگانی سه استان حضور داشتند، استانداران ساحلی خزر به بیان دیدگاه هاه نقطه نظرات و پیشنهادهای خود پرداختند. در این جلسه ۴ ساعته؛ معاونین استانداری و روسای اتاق بازرگانی به طرح برنامه ها و پیشنهادهای خود پرداخته و در  نهایت مقرر شد؛ جلسات مشترک استانداران ساحلی خزر بصورت فصلی و منظم برگزار شده و در جهت ارایه راهبردهای توسعه همه جانبه منطقه ای تصمیم گیری شود. – نشست استانداران شمالی به یک مجمع همکاری منطقه ای تحت عنوان شمال یا خزر تبدیل و نهاد سازی شود تا نقش ماندگار خود را ایفا نماید. -این مجمع، نمایندگان محترم ولی فقیه در استان، ائمه محترم جمعه و مجمع نمایندگان سه استان را بصورت نوبه ای و حسب موضوع  در مباحث مشارکت دهد و از ظرفیت آنان برای پیشبرد برنامه ها بهره گیری نماید. -جلسات این مجمع برای استانداران حداقل سه ماه یکبار برگزار شود. -۳ کارگروه تخصصی تشکیل شود و کارگروه توسط معاونین اقتصادی، سیاسی امنیتی و عمرانی اداره شود و جلسات کارگروه ها و اداره آن به صورت گردشی در سه استان برگزار شود. -برنامه های پسماند، قطار سریع السیر برقی، اتوبان ساحلی، مباحث حوزه آب، خودکفایی در محصولات استراتژیک و تغییر الگوی کشت، موضوع زراعت چوب و صنایع سلولوزی، برگزاری نمایشگاه های مشترک، صادرات و ایجاد قدرت لجستیک برای توسعه صادرات، ایجاد پایگاه امداد هوایی مشترک برای اطفاء حریق جنگل، مباحث حوزه گردشگری در بخش های مختلف و بوم گردی و مباحث مرتبط با منطقه آزاد و بازارچه مرزی در دستور کار کارگروه ها قرار  گیرد تا کارگروه ها نسبت به تهیه دفترچه طرح و تعیین نقش ها و مسئولیت ها و نوعِ اقدامی که هریک از استان ها باید انجام بدهند اقدام بکنند تا بتوانیم این طرح ها که دارای منافع مشترک و مرتبط است را بصورت عملیاتی به مرحله اجرا در بیاوریم -ایجاد تفاهمات در راستای اقدامات مهم با امضاء استانداران شمالی برای رفع برخی مشکلات مشترک چون پسماند و نظایر آن -همکاری های بین نخبگان، صاحب نظران و بخش دولتی سه استان بمنظور گفتمان سازی و تمدن سازی و ایجاد تفکر یکپارچه و نگاه و رویکرد واحد در راستای مباحث اجتماعی فرهنگی بویژه آسیب های اجتماعی
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code