| شنبه، 12 آذر 1401
با احکامی از سوی حامد عبداللهی؛
       کد خبر: 180147
نگاه ایران:  با حکم حامد عبدالهی رئیس شورای عالی استان گیلان مشاوران اقتصادی، امور اصناف و مشاغل و مشاور جوان این شورا منصوب شدند. بر این اساس احمد ملک فرنود بعنوان مشاور امور اصناف و مشاغل رئیس شورای عالی استان منصوب شد. همچنین طی حکمی علی پیرگورابی بعنوان مشاور اقتصادی رئیس شورای عالی استان منصوب شد. حامد عبدالهی در حکمی جداگانه الیاس سالاری را نیز بعنوان مشاور رئیس شورای عالی استان گیلان در امور جوانان منصوب کرد.    

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code