| سه شنبه، 15 آذر 1401
نگاه ایران:  بدینوسیله به اطلاع هم استانی های عزیز و مسافران گرامی می رساند؛ با توجه به آغاز فصل کشاورزی و رهاسازی آب سد سفیدرود همچنین آبگذاری کانالهای آب کشاورزی از صبح شنبه(۸ اردیبهشت) جهت آبرسانی به اراضی شالیزاری،رودخانه ها و نهرها و کانالهای آبرسانی استان گیلان پرآب بوده و در صورت بی احتیاطی موجبات خسارت جانی و مالی می گردد. لذا از مسافرین محترم و هم استانی های عزیز بخصوص کشاورزان و ساکنان حریم رودخانه ها و کانالهای آبرسانی تقاضا می شود به جهت جلوگیری از هرگونه حادثه،موارد احتیاط و ایمنی را رعایت نموده و از ورود به رودخانه ها،کانالها،انهار و تاسیسات آبی استان بطور جدی خودداری نمایند. بدیهی است عدم رعایت نکات ایمنی و بی توجهی به هشدارها در صورت بروز حوادث ناخوشایند ضمن تالم خاطر آسیب دیدگان،مشکلات فراوانی را برای شالیکاران سختکوش و مجموعه آب استان به همراه خواهد داشت.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code