| شنبه، 12 آذر 1401
رییس شورای شهر رشت عنوان کرد:
       کد خبر: 180111
نگاه ایران: رییس شورای اسلامی شهر رشت با تاکید بر این مطلب که باید با برنامه ریزی صحیح در حفظ منابع زیست محیط تلاش کنیم، لازمه رشد صنعت گردشگری را در گرو احیای منابع طبیعی دانست. امیرحسین علوی با اشاره به وضعیت نامطلوب تالاب عینک و خطر خشک شدن و تغییر اکوسیستم طبیعی آن، این تالاب را به عنوان یکی از بزرگترین تالاب های شهری با موقعیتی استثنایی ظرفیتی قابل توجه برای رشت دانسته که متاسفانه در سایه بی مهری و کم توجهی ها در حال نابودی و در یک قدمی فاجعه میباشد. وی افزود : شهرداری در سالهای اخیر با کمک شهروندان و حضور پای کار سمن های مردمی اقداماتی جهت پاکسازی و احیای این تالاب انجام داده است لیکن به دلیل لزوم هماهنگی مابین سایر دستگاههای متولی و نیازمندی به برنامه ریزی و بودجه مختص به این موضوع با ارسال نامه ای از استاندار گیلان درخواست تشکیل جلسه ای مشترک بین مدیران استانی و مدیران شهری ذی ربط شهر رشت و متخصصین امر جهت چاره اندیشی و رفع این معضل را داشت.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code