| چهارشنبه، 09 آذر 1401
نگاه ایران: عضو کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر رشت گفت: در سال ۹۶ یک میلیارد و 500 میلیون تومان به رسانه ها توسط شهرداری رشت پرداخت شده است.

فرهام زاهد با اشاره به برخی از پرداختی های هنگفت به رسانه ها توسط شهرداری رشت در سال ۹۶ اظهار کرد: این گونه پرداخت ها باید بر اساس قانون و ضوابط مشخص انجام شود.

وی افزود: در سال ۹۶، یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به رسانه ها پرداخت شد که از این مبلغ فقط ۳۵۰ میلیون تومان بابت چاپ آگهی، مزایده و غیره بوده است.

عضو کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر رشت با بیان اینکه پرداخت مبالغ میلیونی توسط شهرداری رشت به برخی از کانال ها که در استان های دیگر مشغول فعالیت هستند تعجب برانگیز است تصریح کرد: بر اساس فاکتورهای موجود به یکی از کانال های خبری که دریکی دیگر از استان های کشور فعال بوده بالغ بر ۶۰ میلیون تومان پرداخت شده است.

زاهد گفت: در بررسی مبالغ پرداختی به رسانه ها فاکتورهایی وجود داد که در آن بابت پوشش اخبار شورا و شهرداری رشت فاکتور صادرشده اما زمان و مکان خبر مربوطه مشخص نیست.

وی با اشاره به اینکه هرگونه پرداختی به رسانه ها باید بر اساس قانون و ضوابط انجام شود اظهار کرد: برخی از رسانه به طور ماهیانه از شهرداری پول دریافت می کنند و این مهم باید شفاف سازی شود.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code