| چهارشنبه، 10 آذر 1400
نگاه ایران:  اعضای شورای شهر تهران هفت گزینه نهایی شهرداری تهران را انتخاب کردند.

به گزارش ایسنا، اعضای شورای شهر تهران پس از رأی گیری برای انتخاب هفت گزینه از ۲۰ گزینه انتخابی برای شهرداری تهران، هفت نفر را به عنوان کاندیدای نهایی شهرداری تهران انتخاب کردند که بر این اساس:

۱- سید محمد افشانی، ۲- محمد ابراهیم انصاری لاری، ۳-  محمود حجتی، ۴- سید محمودحسینی، ۵-  سمیع الله حسینی مکارم، ۶-  حجت الله میرازیی و ۷-  پیروز حناچی به عنوان ۷ گزینه نهایی کاندیدای شهرداری تهران برای ارائه برنامه هایشان به شورای شهر تهران انتخاب شدند.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code