| چهارشنبه، 17 آذر 1400
نگاه ایران: حداقل دستمزد روزانه مبنای پرداخت حق بیمه در سالجاری سیصد و هفتاد هزار و چهارصد وبیست و سه ریال میباشد.

به گزارش روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل تامین اجتماعی استان گیلان، بدنبال مصوبه جلسه مورخ ٢٢/١/٩٧ شورایعالی کاردرخصوص تعیین حداقل دستمزد روزانه سال ٩٧ و سایر سطوح دستمزدی وحداقل مزایای پرداختی به کارگران مشمول قانون کار، میزان حداقل دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه سالجاری بشرح ذیل تعیین و ابلاغ گردید.

حداقل دستمزد روزانه مبنای وصول حق بیمه بیمه شدگان مشمول قانون تامین اجتماعی به استثناء رانندگان حمل ونقل عمومی بین شهری و فعالیت های دارای دستمزد مقطوع در سال ٩٧ مبلغ ٣٧٠٤٢٣  ریال اعلام میگردد.

سایر سطوح حقوقی براساس آخرین دستمزد روزانه سال ٩٦، معادل ده و چهاردهم درصد بعلاوه رقم ثابت روزانه ٢٨٢٠٨ ریال افزایش مییابد.

ضمناً با توجه به اینکه طبق بند ٣ تصویبنامه شورایعالی کارمقرر گردیده کارفرمایان مشمول قانون به کلیه کارگران اعم از موقت و دائم ، ماهانه مبلغ سکصد و ده هزار تومان کک هزینه اقلام مصرفی خانوار بعنوان مزایای رفاهی پرداخت نمایند لذا میبایست براساس بند ٥ ماده ٢ قانون تامین اجتماعی و آئین نامه اجرایی ماده ٣٩ قانون به هنگام تنظیم لیست حقوق و مزایا، نسبت به درج و محاسبه این مبلغ به همراه سایر اقلام مشمول کسر حق بیمه از جمله پایه سنواتی، حق مسکن و... اقدام نمایند.

براساس این گزارش، حداقل مبنای پرداخت حق بیمه برای بیمه شدگان اختیاری وصاحبان حرف و مشاغل آزاد را معادل ٣٧٠٤٢٣ ریال برشمرده وخاطر نشان ساخت مبنای پرداخت حق بیمه بیمه شدگان این گروهها که رقم پرداختی آنها در سال ٩٦ از حداقل حقوق بیشتر بوده است همانند سایر سطوح دستمزدی معادل ده و چهار دهم درصد بعلاوه ٢٨٢٠٨ ریال میباشد.

همچنین ضریب دستمزد رانندگان حمل و نقل بارومسافر بین شهری برای رانندگان وانت بار، سواری، مینی بوس و کامیونت برابر یک و دو دهم حداقل دستمزد سال و برای رانندگان اتوبوس و کامیون معادل ٥/١ ( یک و نیم ) برابر میزان حداقل دستمزد و برای رانندگان سواری، مینی بوس و... درون شهری معادل ١/١ برابر حداقل حقوق تعیین گردیده است که به ترتیب برابر ٤٤٥٠٠٠ ریال ، ٥٥٦٠٠٠ ریال و ٤٠٧٠٠٠ ریال روزانه خواهد بود.

در بخش دیگری از این گزارش، دستمزد مقطوع کارگران ساختمانی را براساس گروههای مختلف استادکار، کارگر ماهر، کارگر نیمه ماهر و کارگر ساده و با توجه به ضرایب دستمزد در سالهای اول تا سوم مصوبه هیات مدیره با ضرایب مختلف حقوق برابر ٤٨٢٠٠٠ ریال روزانه، ٥١٩٠٠٠ ریال ، ٥٥٦٠٠٠ ریال، ٥٩٣٠٠٠ ریال و ٦٣٠٠٠٠ ریال اعلام گردید.

شایان ذکر است حداکثر دستمزد روزانه مشمول حق بیمه در سالجاری ٧ برابر حداقل دستمزد و معادل ٢٥٩٢٩٦١ ریال برای هرروز میباشد که با رعایت ماههای ٣١ ، ٣٠ و ٢٩ روزی سال اجرا میگردد.

روابط عمومی اداره کل تامین اجتماعی استان در پایان گزارش خود اذعان داشت: آن دسته از بیمه شدگانی که در قالب فیش حق بیمه اختیاری و مشاغل آزاد درروزهای گذشته اقدام به پرداخت حق بیمه ماههای سال ٩٧ بصورت علی الحساب نموده اند مبلغ تفاوت حق بیمه براساس نرخ ابلاغی سال جدید پس از محاسبه گردش حساب درفیش های دوره های بعدی آنها لحاظ خواهد گردید.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code