| یکشنبه، 10 مهر 1401
نگاه ایران/گروه سیاسی: بهرنگ جدی،کاریکاتوریست نگاه ایران، نگاهی متفاوت به مناقشات و مباحث اخیر پیرامون موضوع الحاق منطقه حیران آستارا به استان اردبیل و جعل هویت گردنه حیران آستارا را به تصویر کشیده است.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code