| شنبه، 13 آذر 1400
نگاه ایران: معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان امور سینمایی و سمعی بصری، با اشاره به تلاش های سازمان سینمایی از لغو دریافت عوارض بلیت سینماها از سوی شهرداری ها خبر داد. به گزارش روابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی بصری، رمضانعلی حیدری خلیلی در این باره توضیح داد: در پی پیگیری های مکرر انجمن سینماداران از سازمان سینمایی در خصوص لغو قانون دریافت عوارض 5 درصدی بلیت سینما توسط شهرداری ها، در این زمینه مذاکرات با وزارت امور اقتصاد و دارایی در سال 96 آغاز شد که خوشبختانه با مصوبه این وزارتخانه در خصوص لغو دریافت این مبلغ همراه شد. وی افزود: طبق نامه اخیر سازمان امور مالیاتی به معاونت توسعه مدیریت و منابع، ابلاغ شد که به استناد ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده از این پس قانون دریافت 5 درصد عوارض بلیت سینماها موسوم به تجمیع عوارض و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات لغو شده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع شده است. حیدری خلیلی تصریح کرد: از آنجا که در این قانون برای ارائه خدمات سینمایی (نمایش فیلم) معافیتی در ماده (12) قانون مذکور پیش بینی نشده است و مابه ازای ارائه خدمات نمایش فیلم (بهای بلیت) ماخذ محاسبه مالیات و عوارض است، بنابراین با عنایت به تعیین تکلیف مالیات و عوارض بر بهای بلیت سینما در قالب قانون مذکور، وضع و مطالبه عوارض از فروش بلیت سینما توسط شهرداری ها مغایر با قانون است. با توجه به صراحت نامه سازمان امور مالیاتی کشور که در آن مطالبه عوارض 5 درصد از بلیت سینماها از سوی شهرداری ها را غیرقانونی اعلام کرده است، معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان سینمایی با اعلام این موضوع به اداره کل سینمای حرفه ای، درخواست کرد تا ضمن اطلاع تمام سینماهای سراسر کشور از ابلاغیه اخیر، در صورت تکرار چنین موضوعی از سوی شهرداری ها که مغایر با ماده 52 مالیات بر ارزش افزوده است، مراتب همراه با مستندات به اطلاع سازمان امور سینمایی برسد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code