| چهارشنبه، 17 آذر 1400
نگاه ایران:  بزرگداشت زنده یاد احمد گرگین با عنوان «بشکسه دیل» پنجشنبه، ۶ اردیبهشت ۹۷ در سالن آمفی تئاتر شهید آوینی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رودسر برگزار خواهد شد. به گزارش ایسنا، سیدضیاءالدین شفیعی در پی این موضوع، با اشاره به چرایی اهمیت زنده نگه داشتن فرهنگ بومی در جامعه امروزی، اظهار کرد: کهن درختِ فرهنگ فارسی درست مثل همه درخت های دیرپای دیگر که در تمدن بشری قد برافراشته اند، ریشه و شاخ و برگی اگر دارد در اطراف و اکناف فرهنگ این سرزمین است. او افزود: آنچه فرهنگ و ادبیات فارسی را از پوسیدگی و مردگی نجات می دهد حیات و روندگی ریشه ها و ساقه هایی است که این درخت در محوطه هنوز آفتابی فرهنگ های بومی می گستراند؛ وگرنه تنه پرزخم این زبان و فرهنگ، مدت هاست که در تب و هذیان مضامین و کلمات و باورهای غریبه کبود شده و آماسیده است. این شاعر اکسیژنی را که از ناحیه فرهنگ های بومی به تنه و بدنه فرهنگ، زبان و ادبیات فارسی می رسد به مثابه پادتن زهرهای روزمره ای دانست که از مسیر بی مبالاتی های گوناگون فرهنگی و هنری در جان و جگر این سرزمین تزریق می شود. شفیعی با اشاره به نقش شاعران بومی که به گویش های محلی شعر می سرایند در احیا و زنده نگه داشتن گویش های بومی، خاطرنشان کرد: شاعران بومی همان باغبانان فروتن و اغلب دست و دل خلیده به خارهای نامهربانی و غفلتند که بی اعتنا به این ستم که در حق آن ها جاری است، نگران کهن درختِ فرهنگ و ادبیات فارسی هستند و در سایه آن درخت تناور با خلق آثار بومی رابطه حیاتی مخاطبان ادبیات با آثار ادبی را تحکیم می بخشند. این ادیب گیلانی در پاسخ به این که چگونه می توانیم قدرشناس چهره های فرهنگی فعال باشیم که در حوزه زنده نگه داشتن زمینه های بومی تلاش کردند، متذکر شد: غفلت در قدرشناسی از چهره های فعال فرهنگی و ادبی البته و همواره فراگیرتر از بومی سرایان بوده و هست و راهکارهای تقدیر از این چهره ها راهکارهای متمایز و جداگانه از همان کارهایی که عموما می بایست بشود، اما کمتر صورت می گیرد، نیست و غباری که بر چهره فرهنگمداران نشسته از صدر تا ذیل است. شفیعی در پایان گفت: اگر اهالی سیاست و بازار کمی جمع تر بنشینند، جا برای اهالی فرهنگ باز خواهد شد و «چشم و شکم»، نوبت شان را به «دل و مغز» خواهند سپرد و «طول» و «عرض» جای شان عوض خواهد شد و شکوه اهالی فرهنگ که سال هاست چون کوه، گوشه ای نشسته اند و حتی آن ها که بر گرده شان لمیده اند، از بودن شان غافلند به تماشا خواهند آمد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code