| یکشنبه، 10 مهر 1401
هفته پیش صورت گرفت؛
       کد خبر: 179649
نگاه ایران:  وکیل محمدرضا رحیمی آخرین وضعیت حبس او را تشریح کرد. کورش روشن در باره آخرین وضعیت موکلش به خبرآنلاین گفت:محمدرضا رحیمی هفته گذشته در حالی که وارد چهارمین سال حبس شده بود برابر با مقررات قانونی در قالب آزادی مشروط از حبس خارج شده است. گفتنی است مطابق ماده 58 قانون مجازات اسلامی افرادی که حبس کمتر از ده سال دارند پس از سپری کردن یک سوم از مدت حبس می تواننداز آزادی مشروط استفاده کنند،وی حدود 4سال از 5سال محکومیت خود را گذرانده است.رحیمی اگر چه در دوران محکومیت درخواست  تجدیدنظر داشت اما با تمکین به قانون دوران حبس خود را سپری کرد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code