| چهارشنبه، 17 آذر 1400
نگاه ایران:   معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان نرخ تورم کالاها و خدمات نقاط شهری و روستایی در استان در اسفندماه سال گذشته را اعلام کرد. به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان، وحید طیفوری بیان داشت: نرخ تورم کل کشور و استان در اسفند ماه 1396 به ترتیب 8.2 و 7.5 درصد می باشد از این رو گیلان در اسفند ماه 1396، بین 31 استان، دارای رتبه بیست و پنجم بالاترین نرخ تورم کشور است. وی ادامه داد: بالاترین نرخ تورم کشور مربوط به استان چهارمحال و بختیاری با 11.2 درصد و کمترین مقدار مربوط به استان بوشهر با 6.8 درصد بوده همچنین چهار استان هم جوار قزوین، مازندران، اردبیل و زنجان به ترتیب با 8، 8.1، 8.5 و 6.9 درصد دارای رتبه های نوزدهم، هفدهم، یازدهم و بیست و نهم و نیز استان ساحلی گلستان با 10.2 درصد دارای رتبه ششم بالاترین نرخ تورم هستند. وی تصریح کرد: نرخ تورم گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات کشور و گیلان به ترتیب 12.2 و 10.4 درصد و نرخ تورم گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات کشور و گیلان به ترتیب 6.8 و 6.4 درصد بوده است. معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان در خصوص نرخ تورم شهری گفت: این نرخ در کل کشور و استان در اسفند ماه به ترتیب 8.1 و 7.5درصد است و گیلان بین 31 استان، دارای رتبه بیست و پنجم بالاترین نرخ تورم کشور می باشد همچنین چهار استان مجاور قزوین، مازندران، اردبیل و زنجان به ترتیب دارای رتبه های هفدهم، شانزدهم، دهم و سی­ام و استان ساحلی گلستان دارای رتبه ششم بالاترین نرخ تورم کشور هستند. به گفته طیفوری، بالاترین نرخ تورم شهری کشور مربوط به استان چهارمحال و بختیاری با 11.1 درصد و کمترین مقدار مربوط به استان بوشهر با 6.9 درصد بوده است. وی به نرخ تورم روستایی نیز اشاره کرد و ادامه داد: این نرخ در کشور و استان در اسفند ماه به ترتیب 8.8 و 7.7 درصد بوده و گیلان در اسفند ماه بین 31 استان، دارای رتبه نوزدهم بالاترین نرخ تورم کشور است همچنین چهار استان مجاور قزوین، مازندران، اردبیل و زنجان به ترتیب دارای رتبه های یازدهم، هفدهم، پانزدهم و بیست ­و­نهم و استان ساحلی گلستان دارای رتبه پنجم بالاترین نرخ تورم کشور هستند. وی بالاترین نرخ تورم روستایی کشور را نیز مربوط به استان کرمانشاه با 12 درصد و کمترین مقدار را مربوط به استان سیستان و بلوچستان با 5.1 درصد ذکر کرد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code