| چهارشنبه، 10 آذر 1400
ابتکار جوان رضوانشهری؛
       کد خبر: 179422
نگاه ایران:  جوان رضوانشهری در حرکتی بدیع و خلاقانه برای حفاظت از محیط زیست در قبال جمع آوری زباله یک بلال رایگان به گردشگران می دهد. «منصورغلامی»، جوان 32 ساله اهل پره سر رضوانشهر که در ورودی آبشار ویسادار این شهرستان بلال می فروشد، برای حفاظت از محیط زیست در ابتکاری جالب به گردشگرانی که زباله ها را جمع آوری می کنند، در ازای یک کیسه زباله یک بلال رایگان می دهد. وی این طرح را با مشارکت شهرداری انجام می دهد. جوان رضوانشهری برای رونق شغلش کوره بلال پزی بدون حرارت مستقیم ساخته است و کمک به پلیس برای نصب تابلوهای هشداردهنده در جاده کوهستانی آبشار ویسادار از دیگر فعالیت های اجتماعی «منصور غلامی» است.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code