| چهارشنبه، 06 مهر 1401
نگاه ایران: برای خرید خودروی رانا در بازار بسته به مدل موردنظر و میزان کارکرد آن باید حداقل ۲۳ میلیون تومان پرداخت کرد.
 به گزارش میزان برای خرید خودروی رانا در بازار بسته به مدل و میزان کارکرد آن باید هزینه های مختلفی پرداخت کرد.
 
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code