| پنجشنبه، 20 مرداد 1401
نگاه ایران: بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، در سال ١٣٩٦، نرخ بیکاری ۱۲.۱ درصد و سهم اشتغال ناقص از اشتغال کشور ۱۰.۴ درصد بوده است.
به گزارش ایسنا، نتایج طرح آمارگیری نیروی کار سال بررسی نرخ بیکاری افراد ١٠ ساله و بیش تر نشان می دهد که ۱۲.۱ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده اند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که شاخص بیکاری نسبت به سال قبل از آن ۰.۳ درصد کاهش یافته است. همچنین  در سال ١٣٩٦، ۴۰.۳ درصد جمعیت ١٠ ساله و بیش تر از نظر اقتصادی فعال بوده اند؛ یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به سال قبل (١٣٩٥)، ۰.۹ درصد افزایش یافته است. نرخ بیکاری جوانان ١٥ تا ٢٩ ساله حاکی از آن است که ۲۵.۳ درصد از فعالان این گروه سنی در سال ١٣٩٦ بیکار بوده اند. بررسی تغییرات سالانه ی نرخ بیکاری جوانان ١٥ تا ٢٩ ساله نشان می دهد، این نرخ نسبت به سال قبل ۰.۶ درصد کاهش یافته است. تعداد شاغلین در سال ١٣٩٦ به ۲۳ میلیون و ۳۷۸ هزار و ۶۱۳ نفر رسیده که نسبت به سال گذشته ۷۹۰ هزار و ۵۶۱ نفر افزایش یافته است. همچنین نسبت اشتغال در سال ١٣٩٦ به ۳۵.۵ درصد رسید که نسبت به سال ١٣٩٥ افزایش یک درصدی داشته است. بررسی سهم اشتغال ناقص نشان می دهد که در سال ١٣٩٦، ۱۰.۴ درصد جمعیت شاغل، به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیش تر و…) کم تر از ٤٤ ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده اند. این در حالی است که ۳۸.۸ درصد از شاغلین ١٥ ساله و بیش تر، ٤٩ ساعت و بیش تر در هفته کار کرده اند. بررسی اشتغال در بخش های عمده اقتصادی نشان می دهد که در سال ١٣٩٦، بخش خدمات با ۵۰.۴ درصد بیش ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش های صنعت با ۳۲ درصد و کشاورزی با ۱۷.۶ درصد قرار دارند.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code