| شنبه، 12 آذر 1401
نگاه ایران:  مهراب قاسمخانی عکسی از سفر به تایلند منتشر کرده و توضیحات جالبی هم زیر آن منتشر کرده. قاسمخانی نوشته: «چند سال پیشا به همراه اهل و عیال یه سفرى رفته بودیم تایلند. یه روز بعد از ظهر گفتیم یه سر بریم مرکز شهر بانکوک که یه گشتى بزنیم. ولى کارمند هتل بهمون گفت بهتره نرید چون تعطیله. از اونجایى که تایلندى ها بر عکس سرویس هاى خوب توریستیشون زبان انگلیسیشون خیلى خوب نیست من خیلى نفهمیدم حرفاشو ولى تصمیم گرفتیم که بریم. وقتى رسیدیم به مرکز شهر دلیل حرفش رو فهمیدیم. یه کارناوال خیلى بزرگ توى مرکز شهر برپا بود و جمعیت زیادى توى خیابون راه میرفتن و به زبون تایلندى هم چیزایى میگفتن و میخوندن که ما طبیعتاً نمیفهمیدیم. خلاصه که ما هم تصمیم گرفتیم که بهشون بپیوندیم و جاتون خالى لحظات خوبى رو گذروندیم و کلى خوشى کردیم. عصر که برگشتیم هتل گفتم یه سرى به کانال بى بى سى انگلیسى بزنم که ببینم دنیا چه خبره. فهمیدیم اون چیزى که ما توش شرکت کردیم کارناوال نبود. اعتراضات مردمى تایلند بود و همون شب هم چند تا کشته داده بود. تازه فهمیدیم که ما در انقلاب تایلند شرکت کرده بودیم.» پ.ن.: در این خاطره چند نکته مستتر بود. اول این که ما خیلى مایه داریم و میریم خارج، دوم این که ما اینجور جا ها رو با خانواده میریم، سوم این که مردم تایلند غیر از خدمات اجتماعى و توریستى کاراى دیگه هم بلدن، چهارم این که بى بى سى تو تایلند پارازیت نداره و آخر هم این که سوابق انقلابى و مبارزاتى من رو دست کم نگیرید.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code