| یکشنبه، 28 شهریور 1400
نگاه ایران:در راستای محصور سازی کارگاه پیاده راه سازی میدان شهدای ذهاب روابط عمومی شهرداری رشت در اقدامی کم نظیر دیوار کارگاه را با نصب بنر و تابلو های فرهنگی به یک نمایشگاه پویا تبدیل کرد. این روزها اگر گذرتان به میدان شهرداری بیافتد شاهد برپایی نمایشگاهی متشکل از بنرهای طراحی شده و تابلوهای فرهنگی خواهید بود که روابط عمومی شهرداری رشت در راستای محصور نمودن کارگاه پیاده راه سازی میدان شهدای ذهاب اقدام به طراحی های بنرهایی با عناوین مختلف همچون آموزش های فرهنگی و اجتماعی، چشم اندازی به آینده پروژهای شهری رشت و معرفی مفاخر و مکان های دیدنی و گردشگری استان کرده که این موضوع برای شهروندان شهر رشت بسیار جذاب است. باتوجه به کنده کاری ها یا بهتر بگوییم جراحی هایی که در این چند ماه در شهر رشت شاهد هستیم قطعا نصب بنرها نقش بسزایی در تلطیف فضای شهری دارد و در زمان اجرای این پروژه با نصب تابلو و بنرهای فرهنگی می توان تا حدود زیادی از آشفتگی های بصری شهر کاست. ﻣﺤﺼﻮرﺳﺎزی ﺣﺮﯾﻢ ﮐﺎرﮔﺎه و ﻣﺴﯿﺮ یکی از دستورالعمل هایی است که در هر پروژه عمرانی باید اجرایی شود اما روابط عمومی شهرداری رشت سعی کرده به جای استفاده از دیواره های بی روح و خشک از این فرصت بوجود آمده در راستای فرهنگ سازی و انتقال مفاهیم به شهروندان نهایت بهره برداری را نماید و دیواره کارگاه را تبدیل به یک نمایشگاه پویا کند که این امر جای قدردانی دارد.  
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code