| شنبه، 20 خرداد 1402
نگاه ایران/گروه اجتماعی: به دنبال بالاگرفتن حواشی ایجاد شده پیرامون بی انضباطی و پرداخت های سلیقه ای و فاقد مبنا به رسانه ها از سوی روابط عمومی شهرداری رشت، اعضای شورای شهر رشت در نامه ای خطاب به مسعود نصرتی خواستار اقدام شهردار رشت در این رابطه شدند. اعضای شورا در این نامه از شهردار خواسته اند تا با توجه به مواردی نظیر پرداخت به رسانه های بدون مجوز آن هم بدون هرگونه ممیزی و ارزیابی کیفی نسبت به رسانه ها از سوی روابط عمومی شهرداری رشت یک روند رسانه ای منطقی و اثرگذار را در مجموعه مدیریت شهری تعریف و تصویب نماید تا از پرداخت های سلیقه ای و موردی در این حوزه جلوگیری شود. این نامه که امضای 10 عضو شورا ذیل آن دیده می شود توسط رئیس شورا به شهردار ابلاغ خواهد شد.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code