| یکشنبه، 28 شهریور 1400
نگاه ایران:شایعه حضور عادل فردوسی پور در یک لیست انتخاباتی، حتی اگر به آن سرعت توسط خودش تکذیب هم نمی شد، برای کسانی که او را می شناسند مثل یک جوک بود. عادل و انتخابات؟ عادل و فعالیت سیاسی؟ همه رفتارها و موضع گیری های گاه و بی گاه فردوسی پور در دنیای خارج از فوتبال (مثل درگیری اش با همکاران علی آبادی در دولت محمود احمدی نژاد، مثل تبریک گفتن موفقیت های اصغر فرهادی و رخشان بنی اعتماد و ...) نشان می دهد اگر روزی قرار باشد وارد سیاست شود، احتمالا عضو یک حزب اصلاح طلب خواهد شد و البته به همین خاطر هم هست که وقتی برایش شایعه درست می کنند، به حزب ظاهرا اصلاح طلب ندا وصلش می کنند، تا شایعه باورپذیر باشد. با همه این ماجراها، کسانی که عادل را می شناسند می دانند در چنین مواقعی او چه اندازه محافظه کار است. نوعی محافظه کاری که کمکش کرده با وجود منتقدان شناخته شده ای که در بدنه مدیریت صداوسیما دارد، هیچ گاه نشود ایراد جدی ای به او گرفت. او هر کاری هم بکند وارد سیاست نمی شود.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code