| سه شنبه، 18 بهمن 1401
نگاه ایران:نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هفته آینده بررسی لایحه کاهش ساعات کاری زنان شاغل و طرح جرم سیاسی را در دستور کار خواهند داشت ولی برخلاف جلسات گذشته سوالی از وزرا در دستور کار مجلس نیست. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هفته آینده رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث را ادامه می دهند و سپس گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درمورد طرح اصلاح ماده (۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت اعاده شده از شورای نگهبان را بررسی می کنند. گزارش کمیسیون عمران درباره طرح اصلاح بند (ی) تبصره (۲) قانون بودجه سال۱۳۹۴ کل کشور و طرح یک فوریتی توسعه و بهینه سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور، گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری درباره طرح سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور و گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی در هفته آینده بررسی خواهد شد. همچنین گزارش کمیسیون عمران درباره طرح جلوگیری از پرداخت دموراژ (خسارت تاخیر) به کشتی ها، گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درباره طرح اصلاح تبصره (۱) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، گزارش کمیسیون عمران درباره طرح الحاق یک تبصره به قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور، گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره طرح جرم سیاسی و گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره طرح اصلاح قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در دستور کار هفته آینده نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواهد بود. نمایندگان مجلس همچنین گزارش کمیسیون قضائی وحقوقی درباره طرح الحاق یک بند به ماده (۵۲۴) قانون آئین دادرسی مدنی، گزارش کمیسیون قضائی وحقوقی درباره طرح الحاق یک تبصره به ماده (۵۰۵) قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه کاهش ساعات کار زنان شاغل و گزارش کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی مجلس درباره طرح اصلاح موادی از آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی را بررسی خواهند کرد. همچنین گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری درباره طرح نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی و گزارش کمیسیون شورا ها و امور داخلی کشور درباره طرح اصلاح قانون تعیین محدوده حوزه های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی در دستور کار هفته آینده نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواهد بود. نمایندگان هفته آینده سه نفر از نمایندگان مجلس را با معرفی کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس به عنوان عضو در هیأت مدیره مؤسسه خبرگزاری خانه ملت انتخاب خواهند کرد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code