| جمعه، 15 مهر 1401
نگاه ایران:قورباغه ای در ایالت فلوریدای آمریکا، یک چراغ را بلعید. این قورباغه روی به سمت چراغ هایی که با آن درخت کریسمس تزئین شده بود، جذب شد. او که گمان می کرده چراغ های روی درخت حشرات شب تاب هستند، یکی ازاین چراغ ها را بلعید. این چراغ در داخل بدن قورباغه روشن شده است. صاحب درخت کریسمس با دیدن این صحنه تعجب کرده بود. او در این باره گفت این قورباغه چراغ را بلعیده بود و نمی توانست آن را از دهانش به بیرون پرتاب کند. این حیوان برروی درخت آویزان شده بود. مالک درخت با بیرون کشیدن چراغ از دهان قورباغه، این حیوان را رها کرد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code