| پنجشنبه، 29 مهر 1400
اولین جلسه هیات موسسان شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان رشت در سال ۹۷ تشکیل شد:
       کد خبر: 176666
نگاه ایران /مریم صابری: اولین جلسه هیات موسسان شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان رشت در سال ۹۷ ظهرامروز چهرشنبه ۱۵ فروردین با حضور ۲۲ تن از اعضای هیات موسسان تشکیل شد. این شرکت تابع قانون «تاسیس شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی»، قانون بخش تعاونی و قانون اجراء سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است. این شرکت با عضویت نیم درصد جمعیت هر شهرستان به ثبت می رسد و در نظر دارد با هدایت منابع خرد، بخش غیر دولتی بستر فعالیت های اقتصادی و توسعه شهرستان را فراهم کند. تلاش هایی که در میان بی اعتمادی ها جواب داد  سید محسن پورفخریان به عنوان نماینده هیات موسسین در ابتدای جلسه با اشاره به انجام مقدمات انجام شده برای ثبت شرکت در سال گذشته خطاب به نمایندگان موسسین گفت: جذب بیش از ۵۰۰۰ نفر کار بزرگی بود که بخش بزرگ بر دوش شما بود. او با تقدیر و تشکر از زحمت هیات موسسان گفت: در وضعیتی که پر از بی اعتمادی و عدم شفافیت است تلاش ها نتیجه داد و چند هزار نفر برای ثبت این شرکت تعاونی دور هم جمع شدند. پورفخریان ، همچنین همکاری اداره کل کاروتعاون و رفاه اجتماعی و همچنین اداره شهرستان رشت را خوب و فرا تر از شعار عنوان کرد. او گفت کارهای ثبت رو به اتمام است اما در عین حال بیان کرد: برای تاسیس موانعی هم وجود دارد. پورفخریان درخواست کرد تا یک روز نهایی اخذ فرم های عضویت و مدارک و وجوه مشخص تا کار ها نهایی با سرعت پیگیری شود. درخواست بیش از ۵ هزارنفر برای عضویت در شرکت تعاونی مومن صالحی سخنگوی شرکت تعاونی نیز در این جلسه با بیان اینکه تا کنون کارنامه درخشانی را ثبت کرده ایم گفت: آمار ها نشان می دهد تاکنون ۵ هزار و ۳۷۴ نفر برای عضویت اقدام کرده اند در حالی که این آمار همچنان در حال اضافه شدن است. او یکی از مشکلات موجود را استعلام مالیاتی برای تمام اعضای پنج هزار نفری عنوان کرد و گفت: ممکن است که برای عضویت فعالان اقتصادی مشکل ایجاد کند و زمانبر نیز است. مشکل عضویت برای بدهکاران مالیاتی کوروش پورتوکلی عضو هیات رئیسه هیات موسسان اما اعتقاد داشت: کسی که پرونده اجرایی مالیاتی دارد و با وجود ابلاغ اقدامی برای پرداخت نکرده برای عضویت دچار مشکل است و بهتر چنین افرادی برای عضویت اقدام نکنند. اما بقیه افراد که چنین پرونده ای در موردشان صدق نمی کند مشکلی برای عضویت ندارند. به زودی برگزاری انتخابات سیستم ارتباطی قوی برای ارتباط با سهامداران یکی دیگر از دستور جلسات مطرح شده امروز بود. افراد بر سازوکار مشترک برای حفظ و تحکیم روابط تاکید کردند. چگونگی برگزاری انتخابات نیز امروز توسط اعضای هیات موسس بررسی شد و بعد از بیان نظرات اعضا مشخص شد که انتخابات در بخش ها و بخش مرکزی رشت با نظارت اداره کار تعاون و رفاه اجتماعی شهرستان رشت در یک روز به طور هماهنگ انجام شود. تامین هزینه های جاری برای ثبت شرکت تعاونی نیز بحث آخر جلسه امروز بود. ۵۵ میلیون تومان به عنوان هزینه های جاری برآورد شد که در نهایت مقرر شد با توجه به قوانین موجود با هماهنگی اداره کل کار و فرماندار محترم در مورد چگونگی تامین آن رایزنی شود .    

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code