| پنجشنبه، 29 مهر 1400
جدال جعفرزاده با نماینده عضو جبهه پایداری در مجلس بر سر موسسات اعتباری غیرمجاز
       کد خبر: 176654
نگاه ایران:  آقایی که نماینده مشهد است، بهتر است اول از هر چیز توضیح دهد در آنجا چه مناسبات اقتصادی حاکم بوده که مؤسساتی مثل میزان یا مجموعه هایی مثل پدیده شکل گرفته اند؟ ریشه درصد بالایی از این مؤسسات در مشهد بوده. آقای پژمانفر مگر نماینده آنجا نیست؟ یعنی ایشان نمی تواند در این رابطه توضیح دهد؟ خبرآنلاین نوشت: جعفرزاده ایمن آبادی نماینده رشت در پاسخ نصرالله پژمانفر نماینده مشهد و عضو جبهه پایداری که حوادث دی ماه را بخاطر عدم طرح سوال از رئیس جمهور دانسته بود گفت: همین آقایانی که مدعی سؤال از رئیس جمهوری بابت مؤسسات غیرمجاز هستند، کاش قبل از هر چیز می آمدند و می گفتند که این مؤسسات وابسته به کجاها بودند؟ چه اشخاصی با چه نوع نفوذ و جایگاهی پشت آنها قرار داشتند؟ در کدام دولت و تحت حمایت چه کسانی بود که این مؤسسات مثل قارچ شروع به رشد کردند؟ اینها را نمی گویند و فقط می خواهند موضوع را به بحث بازپرداخت سپرده ها تقلیل دهند. اما ما می گوییم قبل از پیش کشیدن بحث بازپرداخت ها، بیایید توضیح دهید چه کسانی این سپرده ها را از میان مردم جمع کردند و نهایتاً کجا بردند؟ اتفاقاً مشهد هم پایتخت و بهشت مؤسسات غیرمجاز بود. آقایی که نماینده مشهد است، بهتر است اول از هر چیز توضیح دهد در آنجا چه مناسبات اقتصادی حاکم بوده که مؤسساتی مثل میزان یا مجموعه هایی مثل پدیده شکل گرفته اند؟ ریشه درصد بالایی از این مؤسسات در مشهد بوده. آقای پژمانفر مگر نماینده آنجا نیست؟ یعنی ایشان نمی تواند در این رابطه توضیح دهد؟
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code