| چهارشنبه، 09 فروردین 1402
نگاه ایران: استاندار گیلان طی حکمی مجید هاشم پور را به سمت سرپرست حوزه استاندار منصوب کرد. در حکم دکتر مصطفی سالاری استاندار گیلان  خطاب به  مجید هاشم پورآمده است : باتوجه به تجارب و سوابق جنابعالی به موجب این حکم، به عنوان "سرپرست حوزه استاندار"منصوب می شوید. امید است با استعانت از خداوند متعال، ضمن برنامه ریزی دقیق و منسجم و انتظام بخشی به اقدامات و پیگیری ها و رصد منظم تصمیمات و ارجاعات و ساماندهی امور در راستای تحقق اهداف، در انجام امور محوله موفق باشید.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code