| یکشنبه، 02 آبان 1400
نگاه ایران: برای خرید خودرو زانتیا مدل ۸۷ با کارکرد ۱۷۰ هزار کیلومتر باید حدود ۴۴ میلیون تومان هزینه کرد.
به گزارش میزان، برای خرید خودرو زانتیا دست دوم در بازار باتوجه به مدل وکارکرد باید از حدود ۲۶ میلیون تومان تا بیش از ۴۴ میلیون تومان سرمایه کرد.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code