| یکشنبه، 28 شهریور 1400
تحلیل یک استاد دانشگاه از این جوک:
       کد خبر: 17653
نگاه ایران: نفوذ و ابعاد آن، در یکی دو هفته گذشته به یکی از مسائل روز در تحلیل های سیاسی و رسانه ای بدل شده است. ابراهیم فیاض در پاسخ به سوالی که به اظهارات رحیم پور ازغدی اشاره داشت که گفته بود «آمریکا در همه نهادهای ما آدم دارد»، گفت: درباره اینکه آمریکا در نهادهای ما آدم دارد یا نه، این را باید نهادهای امنیتی بگویند. اما آنچه که من می فهمم این است که دوره جاسوسی به این معنا گذشته است که بخواهند جاسوس در دیگر کشور ها به کار بگیرند. در این ساختار جهانی شدن آمریکایی این مغزهای انسان ها است که مصادره می شود. این همه مغزهایی که سالانه از ایران مهاجرت می کنند، جاسوس هستند؟ وی با اشاره به اینکه سالانه از کشور ما ۱۵۰ هزار نفر مهاجرت می کنند، ادامه داد: ۲۱ هزار نفر هم که در جاده ها سالانه کشته می شوند. سه برابر این رقم هم معلول تحویل جامعه می دهیم. خوب طبیعی است که این جوک بین مردم رد و بدل شود که ابوبکر البغدادی گفته است باید به ایران خودرو و سایپا کمک کنم چون ما در شیعه کشی هرگز نمی توانیم در سال ۲۱ هزار نفر را از بین ببریم! خوب این هم از جاسوسی دشمن است؟! ما سالانه به اندازه یک جنگ کشته می دهیم. به گفته این استاد دانشگاه یکی از اشتباهات همین است که نفوذ را اینگونه معنا کنیم که دشمن در ساختارهای ماآدم دارد. معنای نفوذ این نیست. نفوذ بر مبنای یک ساختار درونی عمل می کند. یعنی با ساختار اقتصادی- رسانه ای و دانشی عمل می کند. الان صدا و سیما بیشترین دلیل جریان های ایجاد شده در جامعه است. علت غربگرایی و این همه تمایل برای مهاجرت و... را اول باید در عمکرد صدا و سیما پیدا کرد. در بعد دوم باید در دین به دنبال آن گشت. اگر فرهنگی دچار بحران و انحطاط است و به شدت تهاجم پذیر شده است به این دلیل است که دین در آن ضعیف است یا مشکل دارد.
به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code