| پنجشنبه، 29 مهر 1400
نگاه ایران:  نونهالان رودسری در قالب یک نامه ایده ها و پیشنهادات خود را در زمینه برخی مشکلات شهرستان به فرماندار رودسر ارائه نمودند
یکی از اقدامات موثر در جذب و ارتقا روحیه ایده پردازی و نوآوری در بین دانش آموزان و دانشجویان بسترسازی مناسب و ایجاد فضا برای بیان نقطه نظرات این قشر است.

پس از نشست ایده های خلاق، فرماندار رودسر با نونهالان، این فضا برای آنان ایجاد شد و توانستند نظرات خود را در قالب یک نامه برای دکتر وارسته تنظیم و ارسال نمایند.

به گفته وارسته سرپرست فرمانداری شهرستان رودسر، برای پرورش مدیران آینده و برای ساختن آینده ای نو و پویا باید از ایده های نونهالان و نوجوانان و جوانان در رده های مختلف سنی استفاده نماییم.

وی تاکید کرد: بهترین زمان برای پرورش ذهن خلاق سن ۶ سالگی است که الحمدلله با برگزاری چندین نشست تخصصی با نونهالان مدارس مختلف و دانش بنیان این فضا ایجاد شده و اکنون بی آنکه نظری بخواهیم، پیشرفت شهرستان رودسر دغدغه آنان شده و در قالب نامه، نظرات خود را برای ما میفرستند تا با پالایش و بررسی و برنامه ریزی آن ایده ها را بپرورانیم و در یک زنجیره فکری متصل از نونهالان به دانش آموزان و دانشجویان آن نظرات را تقویت ببخشیم و به مرحله اجرا درآوریم.

وارسته با اشاره به اینکه نهادینه سازی این امر که مدیران باید از جوانان و خلاقان جامعه ایده بگیرند مهم است و افزود: این طرح برای اولین بار در سطح کشور در رودسر آغاز شده است و انتظار است با حمایت های مدیران شهرستانی و حتی استانی نسبت به ارتقا آن در سطح کشور اقدام شود.

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code