| پنجشنبه، 29 مهر 1400
نگاه ایران:  کاوه مدنی  پژوهشگر و فعال محیط زیستی و معاون بین الملل، نوآوری و مشارکت فرهنگی – اجتماعی سازمان حفاظت محیط زیست ایران که به دنبال انتشار تصاویری از وی در کشور مالزی مورد انتقاد بعضی رسانه های داخلی قرار گرفته در صفحه توئیتر خودش نوشته است: «نه اصولگرایم، نه اصلاح طلبم، من کاوه مدنی، یک متخصص آب و محیط زیستم که برای انجام یک وظیفه تخصصی به ایران دعوت شدم.»

به اشتراک بگذارید:

نگاه شما:

security code